Χρηματικά πρόστιμα σε 38 επιχειρήσεις από τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή για παραβιάσεις της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ημερομηνία: Τρίτη, 30 Αυγούστου 2011

Θέμα: Χρηματικά πρόστιμα σε 38 επιχειρήσεις από τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή για παραβιάσεις της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών

Με αποφάσεις του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Γιάννη Κουτσούκου και του Γενικού Γραμματέα Καταναλωτή Δημήτρη Σπυράκου επιβλήθηκαν σε 38 επιχειρήσεις, μετά από τη διερεύνηση καταγγελιών και αυτεπάγγελτους ελέγχους, πρόστιμα συνολικού ύψους 313.000 ευρώ κατ’ εφαρμογή της νομοθεσίας για την «προστασία των καταναλωτών». Τα χρηματικά πρόστιμα επιβλήθηκαν για παραπλανητικές εμπορικές πρακτικές, για χρήση καταχρηστικών γενικών όρων συναλλαγών, για διάθεση στην αγορά μη ασφαλών προϊόντων, για παράβαση από ινστιτούτα αδυνατίσματος της νομοθεσίας για τις συμβάσεις που συνάπτουν με καταναλωτές κ.ά.. Ειδικότερα, με τις παραπάνω αποφάσεις επιβλήθηκαν τα ακόλουθα πρόστιμα:
1) Σε βάρος της εταιρείας ENERGA POWER TRADING επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 40.000 ευρώ για χρήση παραπλανητικής εμπορικής πρακτικής κατά την παρουσίαση των προσφερόμενων προγραμμάτων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας. Η πρακτική αφορούσε διαφημίσεις ή ανακοινώσεις της εταιρείας για εξοικονόμηση στο λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος, δίχως να προσδιορίζονται με σαφήνεια οι ουσιώδεις όροι για την επίτευξη της οικονομίας, με αποτέλεσμα, η όποια εξοικονόμηση να αφορά εν τέλει μέρος μόνο των καταναλώσεων των οικιακών χρηστών, και να δημιουργούνται κατ’ αυτόν τον τρόπο ανακριβείς εντυπώσεις στο καταναλωτικό κοινό (δημοσιοποιείται λόγω του ευρύτερου ενδιαφέροντος η σχετική εισήγηση της επιβολής του προστίμου).
2) Σε βάρος της τράπεζας MILLENNIUM επιβλήθηκε πρόστιμο 30.000 ευρώ για τη χρήση καταχρηστικού όρου, σύμφωνα με τον οποίο χρέωνε τους πελάτες της, κατόχους πιστωτικών καρτών της, με το ποσόν των 0,30 ευρώ όταν πλήρωναν την οφειλή τους προς αυτή στα ταμεία της τράπεζας και όχι μέσω ΑΤΜ (δημοσιοποιείται λόγω του ευρύτερου ενδιαφέροντος η σχετική εισήγηση της επιβολής του προστίμου).
3) Σε βάρος της τράπεζας CREDICOM CONSUMER FINANCE επιβλήθηκε χρηματικό πρόστιμο 18.000 ευρώ για χρήση παραπλανητικής πρακτικής κατά την προώθηση πιστωτικής κάρτας στο καταναλωτικό κοινό, (βλ. Πίνακα, στ. 3).
4) Σε βάρος δύο εταιρειών λιανεμπορίου επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 8.000 ευρώ και 3.000 ευρώ αντίστοιχα για αθέμιτη εμπορική πρακτική και ειδικότερα για χρήση παραπλανητικών πρακτικών ως προς το κόστος προϊόντος (βλ. Πίνακα, στ. 4, 5).
5) Σε βάρος εταιρείας εμπορίας ηλεκτρολογικών προϊόντων επιβλήθηκε χρηματικό πρόστιμο 15.000 ευρώ για χρήση παραπλανητικών ισχυρισμών κατά τη διαφήμιση και πώληση συσκευών εξοικονόμησης ενέργειας (βλ. Πίνακα, στ. 6).
6) Σε βάρος οκτώ εταιρειών και επιχειρήσεων διάθεσης ενδυμάτων επιβλήθηκαν με ισάριθμες αποφάσεις χρηματικά πρόστιμα συνολικού ύψους 38.000 ευρώ επειδή διέθεταν στην αγορά παιδικά ενδύματα, τα οποία δεν πληρούσαν τις απαιτήσεις ασφαλείας. Οι έλεγχοι διενεργήθηκαν από αρμόδια κλιμάκια των Νομαρχιών (βλ. Πίνακα, στ. 7-14).
7) Σε βάρος δέκα εταιρειών και επιχειρήσεων εισαγωγής, διανομής και λιανικού εμπορίου επιβλήθηκαν χρηματικά πρόστιμα ύψους 117.500 ευρώ, επειδή διέθεταν στην αγορά μη ασφαλείς αναπτήρες (βλ. Πίνακα, στ. 15-24).
8) Σε βάρος επτά εταιρειών παραγωγής και εμπορίας χημικών προϊόντων επιβλήθηκαν χρηματικά πρόστιμα συνολικού ύψους 13.000 ευρώ επειδή δε συμμορφώθηκαν με αποφάσεις του Γενικού Χημείου του Κράτους περί απόσυρσης των χημικών προϊόντων που διέθεταν στην αγορά (βλ. Πίνακα, στ. 25-31).
9) Σε βάρος εταιρείας ειδών οικιακής χρήσεως επιβλήθηκε χρηματικό πρόστιμο ύψους 10.000 ευρώ, επειδή κατά την πώληση προϊόντων από απόσταση εισέπραττε μέρος του τιμήματος (προκαταβολή) πριν την παράδοση των προϊόντων (βλ. Πίνακα, στ. 32).
10) Σε βάρος πέντε κέντρων αισθητικής και ινστιτούτων αδυνατίσματος καταλογίστηκαν χρηματικά πρόστιμα συνολικού ύψους 20.000 ευρώ για παράβαση των διατάξεων της ΥΑ Ζ1-1262/2007 που ρυθμίζουν τον τύπο και τις συμβάσεις που συνάπτουν οι καταναλωτές με μονάδες αδυνατίσματος και γυμναστήρια (μη αναγραφή του όρου σύμβαση κ.α..) (βλ. Πίνακα, στ. 33-37).

Ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Γιάννης Κουτσούκος δήλωσε τα ακόλουθα:
«Η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή αναπτύσσει τη συνεχή παρουσία της στην εποπτεία της αγοράς και οργανώνει προγράμματα ελέγχου σε ένα ευρύτατο πλέον κύκλο προϊόντων και υπηρεσιών με στόχο την προστασία της ασφάλειας και των οικονομικών συμφερόντων των καταναλωτών. Μάλιστα, με το σχέδιο νόμου για την ενδυνάμωση της προστασίας των καταναλωτών που θα κατατεθεί σύντομα στη Βουλή προς ψήφιση θα ενισχυθούν ακόμη περισσότερο οι αρμοδιότητες και εξουσίες ελέγχου της ΓΓΚ, καθιστώντας ακόμη πιο άμεση και αποτελεσματική την προστασία των καταναλωτών»

Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας προστίμων με αναγραφή των παραβιαζόμενων διατάξεων.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ
α/α ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΥΨΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
1. ENERGA POWER TRADING A.E. Παραπλάνηση ως προς τη συνολική παρουσίαση των προγραμμάτων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας (Άρθρο 9γ Ν. 2251/1994, υπό το πρίσμα των διατάξεων του άρθρου 9δ, 9στ περ. κθ) 40.000 €
2. ΤΡΑΠΕΖΑ MILLENNIUM BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ καταχρηστικός γενικός όρος συναλλαγών (ά. 2π παρ. 6 ν. 2251/19940 και πρόκληση ζημίας κατά την παροχή υπηρεσιών (ά. 8 παρ. 1 ν. 2251/1994) 30.000 €
3. CREDICOM CONSUMER FINANCE ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. Παραπλανητική εμπορική πρακτική (παραπλανητική πράξη και παραπλανητική παράλειψη) (ά. 9 γ, 9δ και 9 ε του Ν. 2251/1994) 18.000 €
4. ΚΑΡΦΟΥΡ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Παραπλάνηση ως προς το κόστος προϊόντος (Άρθρο 9γ Ν.2251/94, υπό το πρίσμα των διατάξεων του άρθρου 9δ Ν. 2251/1994) 8.000 €
5. ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΕΙΔΗ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Α.Ε.Β.Ε. Παραπλάνηση ως προς το κόστος προϊόντος (Άρθρο 9γ Ν.2251/94, υπό το πρίσμα των διατάξεων του άρθρου 9ε Ν. 2251/1994) 3.000 €
6. MY SWISS ILEKTROLLA-ΦΡΑΝΚ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΦΡΑΝΤΣΑΙΖ ΕΠΕ Παραπλανητικοί ισχυρισμοί κατά τη διαφήμιση και πώληση συσκευών εξοικονόμησης ενέργειας (Άρθρο 9γ Ν.2251/94) 15.000 €
7. LIMONE 2 ΕΠΕ μη συνεργασία με τις αρχές ώστε να αποτραπουν οι κίνδυνοι που παρουσιάζουν προϊόντα που είχε προμηθεύσει την αγορά, κατά παράβαση της ΚΥΑ Ζ3-2810/2004, άρθρο 7, παρ. 1α. 4.000 €
8. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΙΔΙΚΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ Α.Ε. διάθεση στην αγορά μη ασφαλών παιδικών ενδυμάτων κατά παράβαση της ΚΥΑ Ζ3-2810/04 αρ. 3 παρ 1, Ν. 2251/94, αρ. 7 παρ. 1 κακ 5 και για μη συνεργασία με τις αρχές κατά παράβασξ του άρθρου 7 παρ. 1α και παρ 1β (iv) 2.500 €
9. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Ι. ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. διάθεση στην αγορά μη ασφαλών παιδικών ενδυμάτων κατά παράβαση της ΚΥΑ Ζ3-2810/04 αρ. 3 παρ 1, Ν. 2251/94, αρ. 7 παρ. 1 καΙ 5 1.500 €
10. PALATINO ΣΙΝΟΓΕΩΡΓΟΥ ΙΟΥΛΙΑ συζ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ διάθεση στην αγορά μη ασφαλών παιδικών ενδυμάτων κατά παράβαση της ΚΥΑ Ζ3-2810/04 αρ. 3 παρ 1, Ν. 2251/94, αρ. 7 παρ. 1 και 5 3.500 €
11. GNG GROUP ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΕΠΕ διάθεση στην αγορά μη ασφαλών παιδικών ενδυμάτων κατά παράβαση της ΚΥΑ Ζ3-2810/04 αρ. 3 παρ 1, Ν. 2251/94, αρ. 7 παρ. 1 και 5 1.500 €
12. JUMBO AEE διάθεση στην αγορά μη ασφαλών παιδικών ενδυμάτων κατά παράβαση της ΚΥΑ Ζ3-2810/04 αρ. 3 παρ 1, Ν. 2251/94, αρ. 7 παρ. 1 και 5 12.000 €
13. ALOUETTE A.E. διάθεση στην αγορά μη ασφαλών παιδικών ενδυμάτων κατά παράβαση της ΚΥΑ Ζ3-2810/04 αρ. 3 παρ 1, Ν. 2251/94, αρ. 7 παρ. 1 και 5 8.000 €
14. ΝΙΚΟΛΕΤΟΥ ΑΝΝΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ διάθεση στην αγορά μη ασφαλών παιδικών ενδυμάτων κατά παράβαση της ΚΥΑ Ζ3-2810/04 αρ. 3 παρ 1, Ν. 2251/94, αρ. 7 παρ. 1 και 5 και για μη συνεργασία με τις αρχές, κατά παράβαση της ΚΥΑ Ζ3-2810/04, αρ. 7 παρ. 1α και 1β iv. 5.000 €
15. FEX A.E. διάθεση στην αγορά μη ασφαλών αναπτήρων κατά παράβαση της ΚΥΑ Ζ3-4106/06 και ΚΥΑ Ζ3-922/08 και Ν. 2251/94 αρ. 7 παρ. 1 25.000 €
16. GIVING ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ διάθεση στην αγορά μη ασφαλών αναπτήρων κατά παράβαση της ΚΥΑ Ζ3-4106/06 και ΚΥΑ Ζ3-922/08 και Ν. 2251/94 αρ. 7 παρ. 1 3.500 €
17. PALL FARM ΑΝΔΡΕΑΣ Δ. ΛΑΠΠΑΣ διάθεση στην αγορά μη ασφαλών αναπτήρων κατά παράβαση της ΚΥΑ Ζ3-4106/06 και ΚΥΑ Ζ3-922/08 και Ν. 2251/94 αρ. 7 παρ. 1 3.500 €
18. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΙΩΑΝ. ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΣ ΜΕΤΑΞΟΤΥΠΙΕΣ διάθεση στην αγορά μη ασφαλών αναπτήρων κατά παράβαση της ΚΥΑ Ζ3-4106/06 και ΚΥΑ Ζ3-922/08 και Ν. 2251/94 αρ. 7 παρ. 8 1.500 €
19. ONE GRAPHICS ΡΟΜΠΟΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ διάθεση στην αγορά μη ασφαλών αναπτήρων κατά παράβαση της ΚΥΑ Ζ3-4106/06 και ΚΥΑ Ζ3-922/08 και Ν. 2251/94 αρ. 7 παρ. 8 2.500 €
20. GUO WEIFENG ΕΙΔΗ ΔΩΡΩΝ, ΦΟ ΜΠΙΖΟΥ, ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ διάθεση στην αγορά μη ασφαλών αναπτήρων και αναπτήρων φαντεζί κατά παράβαση της ΚΥΑ Ζ3-4106/06 και ΚΥΑ Ζ3-922/08 και Ν. 2251/94 αρ. 7 παρ. 1 15.000 €
21. LI JUN HUANG ΕΙΔΗ ΔΩΡΩΝ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΕΙΔΗ διάθεση στην αγορά μη ασφαλών αναπτήρων κατά παράβαση της ΚΥΑ Ζ3-4106/06 και ΚΥΑ Ζ3-922/08 και Ν. 2251/94 αρ. 7 παρ. 1 20.000 €
22.ROLLING INTERNATIONAL ΚΟΛΩΚΑΣ ΠΕΤ. & ΣΙΑ. Ο.Ε. διάθεση στην αγορά μη ασφαλών αναπτήρων κατά παράβαση της ΚΥΑ Ζ3-4106/06 και ΚΥΑ Ζ3-922/08 και Ν. 2251/94 αρ. 7 παρ. 1 25.000 €
23. SUN MAOHUA & ΣΙΑ Ε.Ε. διάθεση στην αγορά μη ασφαλών αναπτήρων κατά παράβαση της ΚΥΑ Ζ3-4106/06 και ΚΥΑ Ζ3-922/08 και Ν. 2251/94 αρ. 7 παρ. 1 20.000 €
24.T. MHΤΡΑΚΟΥΔΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. διάθεση στην αγορά αναπτήρων φαντεζί κατά παράβαση της ΚΥΑ Ζ3-4106/06 και ΚΥΑ Ζ3-922/08 και Ν. 2251/94 αρ. 7 παρ. 1 1.500 €
25.MEDICARE ABEE-ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ Ι. ΑΒΕΕ Παράβαση ΚΥΑ 2810/2004 (μη συμμόρφωση με απόφαση Γ.Χ. Κ. για απόσυρση προϊόντων) 4.000 €
26.ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑ. ΕΠΕ-EUROPEWAY ΕΠΕ Παράβαση ΚΥΑ 2810/2004 (μη συμμόρφωση με απόφαση Γ.Χ. Κ. για απόσυρση προϊόντων) 1.500 €
27. ΑΣΤΟΡ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. Παράβαση ΚΥΑ 2810/2004 (μη συμμόρφωση με απόφαση Γ.Χ. Κ. για απόσυρση προϊόντων) 1.500 €
28. ΤΡΟΦΟΡΟΗ-ΚΟΛΥΜΠΑΤΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Παράβαση ΚΥΑ 2810/2004 (μη συμμόρφωση με απόφαση Γ.Χ. Κ. για απόσυρση προϊόντων) 1.500 €
29. ΔΟΡΥ ΕΠΕ Παράβαση ΚΥΑ 2810/2004 (μη συμμόρφωση με απόφαση Γ.Χ. Κ. για απόσυρση προϊόντων) 1.500 €
30. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΚΚΑΣ-OLYMPIC CHEMICALS Παράβαση ΚΥΑ 2810/2004 (μη συμμόρφωση με απόφαση Γ.Χ. Κ. για απόσυρση προϊόντων) 1.500 €
31. ΧΩΛΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-HOL CHEM Παράβαση ΚΥΑ 2810/2004 (μη συμμόρφωση με απόφαση Γ.Χ. Κ. για απόσυρση προϊόντων) 1.500 €
32. IDEA CASA-ΟΙΚΟΡΑΜΑ ΕΠΕ α΄. 4 παρ. 7 Ν. 2251/1994 10.000 €
33. ΕΨΙΛΟΝ ΕΨΙΛΟΝ ΕΠΕ ΧΟΛΑΡΓΟΣ α΄. 3 ΥΑ Ζ1-1262/2007 4.000 €
34. ΕΛΕΒΑ ΕΠΕ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. ΧΟΛΑΡΓΟΣ α΄. 3 ΥΑ Ζ1-1262/2007 4.000 €
35. ΕΨΙΛΟΝ ΕΨΙΛΟΝ ΕΠΕ ΚΑΛΛΙΘΕΑ α΄. 3 ΥΑ Ζ1-1262/2007 4.000 €
36. ΕΛΕΒΑ ΕΠΕ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑ α΄. 3 ΥΑ Ζ1-1262/2007 4.000 €
37. ΕΛΕΒΑ ΕΠΕ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ α΄. 3 ΥΑ Ζ1-1262/2007 4.000 €

© 2011, Για την αναδημοσίευση της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η αναφορά του link προς το άρθρο του ekatanalotis.gr.

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.