Νέοι ευρωπαϊκοί κανόνες για τα καταναλωτικά δάνεια

Νέοι ευρωπαϊκοί κανόνες για τα καταναλωτικά δάνεια
22/1/2008
12:46

Σημαντικά οφέλη προκύπτουν για τους Έλληνες καταναλωτές προϊόντων καταναλωτικής πίστης από τη νέα οδηγία που ψήφισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και με την οποία θεσπίζονται νέοι ευρωπαϊκοί κανόνες για τα καταναλωτικά δάνεια, σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση τα οφέλη είναι τα εξής:

• Στο πεδίο εφαρμογής της θα εμπίπτουν τα πλέον διαδεδομένα καταναλωτικά δάνεια, δεδομένου ότι θα καλύπτει συμβάσεις πίστωσης που αφορούν ποσά από 200-75000 ευρώ και θα αφορά και τις πιστωτικές κάρτες.

• Όλοι οι καταναλωτές στην ΕΕ θα λαμβάνουν μέσω του εντύπου των «τυποποιημένων ευρωπαϊκών πληροφοριών καταναλωτικής πίστης» τις ίδιες πληροφορίες, ούτως ώστε εύκολα να μπορούν να συγκρίνουν και να επιλέγουν την πλέον συμφέρουσα από τις προσφορές που τους γίνονται είτε στην χώρα τους είτε σε άλλο Κράτος μέλος, καθώς και να επωφελούνται από τραπεζικά προϊόντα που δεν διατίθενται στην χώρα τους. Με απλά λόγια αυτό σημαίνει ότι οι Έλληνες καταναλωτές θα έχουν τη δυνατότητα αξιοποιώντας τις πληροφορίες αυτές, αλλά και τις νέες τεχνολογίες, να έχουν πρόσβαση σε προιόντα καταναλωτικής πίστης (δάνεια κ.α.) από χώρες της ΕΕ με επιτόκια πολύ πιο προνομιακά από αυτά που υπάρχουν στην Ελληνική αγορά.

• Ενθαρρύνεται η ανάπτυξη μιας διασυνοριακής αγοράς καταναλωτικών δανείων και η ενίσχυση του ανταγωνισμού που θα συμβάλλει στην βελτίωση των τραπεζικών προϊόντων και, ενδεχόμενα, στην μείωση των επιτοκίων.

• Ρυθμίζει το ζήτημα των συνδεδεμένων συμβάσεων πίστωσης. Πρόκειται για συμβάσεις πίστωσης που χρησιμεύουν για χρηματοδότηση σύμβασης για την προμήθεια αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών (πχ. με ινστιτούτα αδυνατίσματος).

• Αναφέρει αναλυτικά τις πληροφορίες που θα πρέπει να δίνονται σε περίπτωση διαφήμισης καταναλωτικών δανείων και μάλιστα με χρήση αντιπροσωπευτικού παραδείγματος:

1. To χρεωστικό επιτόκιο σταθερό ή μεταβλητό
2. Το συνολικό ποσό της πίστωσης
3. Το συνολικό ετήσιο πραγματικό επιτόκιο
4. Τη διάρκεια της Σύμβασης πίστωσης
5. Την τιμή τοις μετρητοίς και το ποσό της τυχόν προκαταβολής για πιστώσεις υπό μορφή προθεσμιακής πληρωμής
6. Το συνολικό ποσό που πρέπει να πληρώσει ο καταναλωτής και το ποσό των δόσεων

• Καθορίζει με λεπτομέρεια τις πληροφορίες που θα πρέπει να δίνονται στον καταναλωτή πριν την σύναψη της σύμβασης, καθώς και εκείνες που θα πρέπει να περιλαμβάνονται στην σύμβαση.

• Ρυθμίζει αναλυτικά το ζήτημα των υπεραναλήψεων.

• Εισάγει την αρχή του υπεύθυνου δανεισμού και θεσπίζει υποχρέωση εκ μέρους του πιστωτή αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας του καταναλωτή πριν την δανειοδότησή του, για την προστασία του από τυχόν υπερχρέωση.

• Θεσπίζει δικαίωμα αναιτιολόγητης υπαναχώρησης εντός 14 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης πίστωσης.

• Προσδιορίζει με σαφήνεια τον τρόπο υπολογισμού του Συνολικού Ετήσιου Πραγματικού Ποσοστού Επιβάρυνσης (ΣΕΠΠΕ).

Στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται ότι η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή σε όλη την διάρκεια των διαπραγματεύσεων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τις παρεμβάσεις της και τις προτάσεις της, συνέβαλε στην θέσπιση κανόνων οι οποίοι να εξασφαλίζουν το υψηλότερο δυνατόν επίπεδο προστασίας του καταναλωτή.

Τέλος σημειώνεται, ότι η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή θα μεριμνήσει, όπως και σε κάθε ανάλογη περίπτωση, για την σε σύντομο χρονικό διάστημα ενσωμάτωση της Οδηγίας στο εθνικό δίκαιο της χώρας.

© 2008, Για την αναδημοσίευση της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η αναφορά του link προς το άρθρο του ekatanalotis.gr.

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.