Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου (e-Παράβολο)

Πιλοτική Λειτουργία

Η εφαρμογή ηλεκτρονικού Παραβόλου (e-Παράβολο) είναι διαθέσιμη

H διαδικασία της του ηλεκτρονικού Παραβόλου περιλαμβάνει:
1. Δημιουργία Παραβόλου: Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να συμπληρώσει την σχετική ηλεκτρονική φόρμα για τη χορήγηση του παραβόλου που επιλέγει και η εφαρμογή εκδίδει μοναδικό ψηφιακό «κωδικό παραβόλου» που αντιστοιχεί στο ηλεκτρονικό παράβολο. Στη συνέχεια θα εκτυπώνει το ηλεκτρονικό παράβολο για να το καταθέσει στον φορέα.
2. Πληρωμή Παραβόλου: Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να πληρώσει το αντίστοιχο ποσό του e-Παραβόλου σε οποιαδήποτε τράπεζα ή τα ΕΛΤΑ με τον «κωδικό παραβόλου» (σε κατάστημα της τράπεζας ή και στα εναλλακτικά δίκτυα – ΑΤΜ, Web banking και phone banking).
3. Κατάθεση Παραβόλου στον Φορέα: Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να καταθέσει-χρησιμοποιήσει το e-Παράβολο στον φορέα για τον οποίο το έχει εκδώσει. Στην συνέχεια, ο υπάλληλος του φορέα, θα κάνει τον έλεγχο και τη δέσμευση του e-Παραβόλου μέσω της εφαρμογής.
Η εφαρμογή λειτουργεί πιλοτικά για παράβολα του Υπουργείου “Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων”

Ο άδικος τρόπος υπολογισμού της εισφορά αλληλεγγύης

Kύριε διευθυντά

Oτρόπος που, σύμφωνα με τον νόμο 3986/2011, επιβάλλεται η εισφορά αλληλεγγύης είναι άδικος. Πράγματι, σύμφωνα με τον νόμο αυτό προβλέπεται ότι: 1) Για ποσό συνολικών εισοδημάτων (συμπεριλαμβανομένων και των τόκων καταθέσεων κ.λπ.) μέχρι 12.000 δεν θα εισπράττεται κανένα ποσό. 2) Oταν το εισόδημα κυμαίνεται από 12.001 μέχρι 20.000 η σχετική εισφορά θα υπολογίζεται με συντελεστή 1% εφ’ ολοκλήρου όμως του ποσού. (/Π.χ. για εισόδημα 15.000, η εισφορά θα είναι 15.000 x 1% = 150 ευρώ αντί να είναι (15.000 – 12.000)x 1%=30 ευρώ/) 3) Oταν το εισόδημα κυμαίνεται από 20.001 μέχρι 50.000, ο συντελεστής αυξάνεται σε 2% εφαρμοζόμενος πάλι σε ολόκληρο το ποσό. (/Π.χ. για εισόδημα 45.000 η εισφορά θα είναι 45.000 x 2%=900 ευρώ, αντί να είναι 12.000×0%=0+8.000×1%=80+25.000×2%=500, δηλαδή συνολικά 580 ευρώ/). 4) Tέλος, όταν το εισόδημα κυμαίνεται από 50.001 μέχρι 100.000 ο συντελεστής ορίζεται σε 3% και για εισόδημα πάνω από 100.001 σε 4%.
H αδικία στην επιβολή των παραπάνω συντελεστών φαίνεται έντονα και στα επόμενα δύο παραδείγματα: α) Eστω ότι ο φορολογούμενος A έχει εισόδημα 12.000 Tότε αυτός δεν θα πληρώσει εισφορά, ενώ ο B που έχει εισόδημα ένα ευρώ περισσότερο, δηλ. 12.001 θα πληρώσει εισφορά 12.001 x 1% = 120 ευρώ. Kαι β) Eστω ότι ο φορολογούμενος Γ έχει εισόδημα 20.000. Tότε αυτός θα πληρώσει εισφορά 20.000 x 1% = 200 ευρώ, ενώ ο Δ που έχει εισόδημα ένα ευρώ περισσότερο, δηλ. 20.001, θα πληρώσει διπλάσια εισφορά 20.001 x 2% = 400 ευρώ!!
Aπό τα παραπάνω είναι καταφανές ότι ο νόμος προσκρούει στη βασική και δίκαιη αρχή φορολόγησης, που καθορίζει ότι, για τα ίδια ποσά, όλοι οι φορολογούμενοι πρέπει να πληρώνουν τους ίδιους φόρους. Σκόπιμο είναι λοιπόν το υπουργείο Oικονομικών να διορθώσει το συντομότερο την αδικία, με νέο νόμο, που θα καθορίζει ότι η επιβολή της εισφοράς αλληλεγγύης θα γίνεται κλιμακωτά, δηλαδή ότι κάθε τμήμα του εισοδήματος θα φορολογείται χωριστά με τον αντίστοιχο συντελεστή, όπως άλλωστε γίνεται και στις άλλες φορολογίες.

Nικος Δυοβουνιωτης – Πολιτικός Mηχανικός – Kηφισιά
Επιστολή στην Εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Πάρτι σπατάλης σε φορείς του Δημοσίου

Πάρτι με υπέρογκες δαπάνες σε διάφορους φορείς του Δημοσίου, κυρίως σε δήμους, περιγράφεται στην πολυσέλιδη ετήσια
έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή και αφορά τα πεπραγμένα του οικονομικού έτους 2010.
πατήστε εδώ για να διαβάσετε όλη την έκθεση.

Ετήσια ΄Εκθεση 2010
Ετήσια ΄Εκθεση 2010 – Απαντήσεις Διατακτών-Υπουργών