Η εξοικονόμηση του ρεύματος

Η εξοικονόμηση του ρεύματος

Κύριε διευθυντά
Aυξάνουν το κόστος του ρεύματος για τους καταναλωτές κάτω των 800 kWh. Ναι, είμαι μια ανόητη, που με προσπάθειες κατέβασα την κατανάλωση του ρεύματος κάτω από τις 800 kWh.
Ανόητη, πολύ ανόητη. Πριν από 27 χρόνια, κάτοικος τότε εξωτερικού, έμαθα να χρησιμοποιώ λαμπτήρες οικονομίας ενέργειας. Κατασκεύασα με τον σύζυγό μου πριν από 10ετία σπίτι με όλες τις προδιαγραφές εξοικονόμησης ενέργειας. Ακριβά μονωτικά, ψυχρά επιχρίσματα, μόνωση παραθύρων με argon, θέρμανση ενεργειακή με τζάκι-καλοριφέρ, ηλιακό τριπλής ενέργειας, οικιακές συσκευές ενεργειακής κλάσης ΑΑΑ+++, με το ανάλογο κόστος. Ανανεώνουμε συνεχώς τους λαμπτήρες με ακόμη μεγαλύτερη εξοικονόμηση (νέας γενιάς). Αποτέλεσμα: φάπες. Τιμωρία για την προσπάθεια μείωσης της κατανάλωσης.

Μπορεί να μου απαντήσει κάποιος γιατί όλες αυτές οι συζητήσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας και το ενεργειακό κόστος; Είμαι εγώ η τρελή ή ανεγκέφαλοι όλοι αυτοί που θεσμοθετούν για λογαριασμό μας; Είναι αυτή η πατρίδα μου, που ενώ κάποτε έδωσε τα φώτα σε όλο τον πλανήτη, σήμερα στέλνει για ακόμη μια φορά τα παιδιά της στο εξωτερικό. Τι σέβεται σήμερα αυτό το κράτος και ποιες είναι οι αξίες τoυ;

Αθηνα Ζαπαντουλη – Βόλος
επιστολή στην εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Χειμερινό ωράριο Tιμολογίου με χρονοχρέωση (Νυχτερινό)

ΔΕΛΤΙΟ   ΤΥΠΟΥ

Η ΔΕΗ Α.Ε. ενημερώνει τους πελάτες που κάνουν χρήση του οικιακού τιμολογίου με χρονοχρέωση με τμηματικό ωράριο ότι θα αρχίσει να ισχύει για τη χειμερινή περίοδο, από την 1η Νοεμβρίου 2013 έως και την 30η Απριλίου 2014, το τμηματικό ωράριο: 15:00-17:00 & 02:00-08:00 για τους πελάτες που είναι συνδεδεμένοι στο Δίκτυο της Ηπειρωτικής Χώρας και των διασυνδεδεμένων με αυτήν νησιών. Για τους πελάτες των μη διασυνδεδεμένων νησιών με τμηματικό ωράριο ισχύει το παλαιό τμηματικό ωράριο 15:30-17:30 & 02:00-08:00. 
Καταναλωτές που επιθυμούν περαιτέρω ενημέρωση για το θέμα αυτό μπορούν να ζητήσουν τα σχετικά πληροφοριακά έντυπα από τα αρμόδια γραφεία ΔΕΗ της περιοχής τους ή να επισκεφτούν την ιστοσελίδα της ΔΕΗ, (http://www.dei.gr ), όσο και της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ (http://www.deddie.gr). 

Νέες τιμές του Ειδικού Τέλους Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ)

Η ΡΑΕ ανακοινώνει τις νέες τιμές του ΕΤΜΕΑΡ (Απόφαση 323/2013 της Αρχής) για το δεύτερο εξάμηνο του 2013. Οι νέες αυτές τιμές, ανά κατηγορία πελατών, έχουν ως εξής:

etmear2013

Ο ΛΑΓΗΕ είχε υπολογίσει βάσει των επίσημων στοιχείων μεσοσταθμική αύξηση 23,5 ευρώ/ MWh, ενώ με τα μέτρα του ΥΠΕΚΑ για τα οποία ενημέρωσε αναλυτικά τη ΡΑΕ, η μεσοσταθμική αύξηση ανήλθε στα 14,96 ευρώ /MWh.

Συγκεκριμένα, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας επισημαίνει ότι οι ως άνω τιμές του ΕΤΜΕΑΡ  προκύπτουν λαμβάνοντας υπ΄ όψιν τα ακόλουθα στοιχεία:

α)  Τις εκτιμήσεις του ΛΑΓΗΕ και του ΥΠΕΚΑ, όσον αφορά την εξέλιξη του σωρευτικού ελλείμματος του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ στο 2ο εξάμηνο του 2013 και στη διάρκεια του 2014 (επισυναπτόμενη επιστολή).

β)  Το επίσημο σενάριο του ΥΠΕΚΑ (ως άνω επιστολή) για το ρυθμό αποκλιμάκωσης, και εν τέλει το μηδενισμό (στο τέλος του 2014), του ως άνω σωρευτικού ελλείμματος, όπως προκύπτει κι από τις μνημονιακές υποχρεώσεις της χώρας μας.

γ)  Τον τρόπο κατανομής του ως άνω στόχου μείωσης του ελλείμματος στις διάφορες κατηγορίες καταναλωτών, βάσει της μεθοδολογίας που περιγράφει η Υπουργική Απόφαση Δ5-ΗΛ/Β/Φ.1.20/οικ.290/08.01.2013 (ΦΕΚ Β’ 10/09.01.2013).

Σε κάθε περίπτωση, η ΡΑΕ κατανοεί ότι η επιβάρυνση των καταναλωτών από τις αναπροσαρμογές του ΕΤΜΕΑΡ σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία δεν μπορεί να συνεχιστεί. Οι αναπροσαρμογές του ΕΤΜΕΑΡ είναι αποτέλεσμα των προβλημάτων που εντοπίστηκαν στη διαδικασία ένταξης των διαφόρων τεχνολογιών ΑΠΕ στο ενεργειακό σύστημα της χώρας, και κυρίως της ραγδαίας διείσδυσης στο σύστημα των φωτοβολταϊκών συστημάτων. Η ΡΑΕ είχε επισημάνει τις επερχόμενες συνέπειες της απρογραμμάτιστης αυτής διείσδυσης, θεωρεί δε νομοτελειακά βέβαιο ότι, εάν δεν ληφθούν επειγόντως πρόσθετα δραστικά μέτρα, θα απαιτηθούν και νέες αυξήσεις του ΕΤΜΕΑΡ στο άμεσο μέλλον.

Αποτελεί γι’ αυτό αναγκαιότητα, υπό τις παρούσες δυσμενείς συνθήκες, να ανακοπεί και να αναστραφεί η μετακύλιση του βάρους του ελλείμματος του Ειδικού Λογαριασμού, στο φορολογούμενο πολίτη και καταναλωτή. Η εξεύρεση αξιόπιστων και αποδοτικών εναλλακτικών λύσεων αποτελεί άμεση υποχρέωση και προτεραιότητα όλων των εμπλεκόμενων μερών (Πολιτεία, παραγωγοί, κ.λπ.).

πηγή: ΡΑΕ

 

Ηλεκτρικό ρεύμα για οικιακή χρήση από τη Verbund

Αν η μηνιαία κατανάλωση ξεπερνά τις 500 ΚWΗ , παρέχεται έκπτωση 10% στα τιμολόγια
Τετάρτη 5 Μαΐου 2010

Στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος προς τα νοικοκυριά επεκτείνεται η Verbund. Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού της Αυστρίας που δραστηριοποιείται στη χώρα μας παρουσίασε τα νέα προγράμματα Green Ηome 1 και 2, καθώς και τα Βusiness Ιndustrial 1 και 2, τα οποία απευθύνονται σε οικιακούς χρήστες και επιχειρήσεις αντίστοιχα.
Το πρόγραμμα Green Ηome 1 απευθύνεται σε οικιακούς χρήστες των οποίων η ημερήσια κατανάλωση ρεύματος ξεπερνά τις 500 κιλοβατώρες ανά μήνα και προσφέρει έκπτωση 10%, ενώ αντίστοιχα οι οικιακοί χρήστες με μηνιαία κατανάλωση πάνω από 750 κιλοβατώρες ανά τετράμηνο μπορούν να επιλέξουν το Green Ηome 2 και να έχουν έκπτωση 15%. Τα προγράμματα συνεχίζουν να προσφέρουν χαμηλή χρέωση στην κατανάλωση τις ώρες 3.30-5.30 το απόγευμα και 2-8 το πρωί, ενώ το καλοκαίρι η χαμηλή χρέωση είναι 11 το βράδυ με 7 το πρωί.
Για τις μεσαίες βιομηχανικές, βιοτεχνικές και εμπορικές επιχειρήσεις η Verbund με το πρόγραμμα Βusiness 1 προσφέρει κλιμακωτή έκπτωση στο ποσό που αφορά την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος. Η έκπτωση ξεκινά από 10% και αφορά τα πρώτα 200 ευρώ που δαπανούνται ανά τετράμηνο για την ηλεκτρική ενέργεια.
Παράλληλα με το Βusiness 2 παρέχει σταθερή έκπτωση 2% στο ποσό που αφορά την ηλεκτρική ενέργεια. Επιπλέον, οι επιχειρησιακοί πελάτες έχουν τη δυνατότητα να προσθέσουν στο πρόγραμμά τους την επιλογή Green Χtra (0,003 ευρώ ανά κιλοβατώρα) και να συμβάλουν στην προστασία του περιβάλλοντος.
Με αυτόν τον τρόπο αποκτούν τα «πράσινα πιστοποιητικά», συνεχίζουν να έχουν την έκπτωση που εξασφαλίζει τα προγράμματά τους, ενώ παράλληλα για όση ενέργεια καταναλώνουν άλλη τόση παράγεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Διαβάστε περισσότερα:
http://www.verbund.gr/
http://www.tovima.gr/default.asp?pid=46&ct=19&artId=301062&dt=05/05/2010