Βροχή καταγγελιών για αυθαιρεσίες των εταιρειών τηλεφωνίας

Βροχή καταγγελιών για αυθαιρεσίες των εταιρειών τηλεφωνίας

«Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΑΣ δεν λειτουργεί προσωρινά για τεχνικούς λόγους». Αυτήν την απάντηση εισέπραξαν τη χρονιά που πέρασε εκατοντάδες καταναλωτές, βάσει των καταγγελιών που δέχθηκε το Γραφείο Νομικής Προστασίας της ΕΚΠΟΙΖΩ για τις τηλεπικοινωνίες. Σύμφωνα με τα στοιχεία της καταναλωτικής οργάνωσης, έγιναν 3.200 καταγγελίες και μετά τις τράπεζες και τις αυξήσεις σε αγαθά και υπηρεσίες, οι τηλεπικοινωνίες αποτελούν πλέον την τρίτη μεγαλύτερη κατηγορία καταγγελιών που φθάνουν στην ΕΚΠΟΙΖΩ. Το 30% των καταγγελιών για τις τηλεπικοινωνίες αφορούσε καθυστέρηση ή μη εκπλήρωση της παροχής, το 14% αδικαιολόγητες χρεώσεις και το 10% ανεπαρκή εξυπηρέτηση. Συγκεκριμένα οι καταγγελίες αφορούν:

Συνεχίζεται…