Τα νέα τιμολόγια της ΔΕΗ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ A.E.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού, μετά από γνωμοδότηση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας και σχετική απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ανακοινώνει τα νέα τιμολόγια χαμηλής τάσης που θα ισχύσουν από 1 Ιανουαρίου 2012.

Με βάση τα τιμολόγια αυτά:

  • Η μεσοσταθμική αύξηση των τιμολογίων στη Χαμηλή Τάση ανήλθε στο 9,2%.  Παραμένει αμετάβλητο το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο.
  • Παραμένουν αμετάβλητα τα τιμολόγια των πολυτέκνων.
  • Οι λογαριασμοί ρεύματος για τους οικιακούς πελάτες κλιμακώνονται από 9,0% έως και 12,1%, με τις αυξήσεις να είναι μεγαλύτερες για τους πελάτες με τις μεγαλύτερες καταναλώσεις. Σε αυτή την κατηγορία πελατών οι λογαριασμοί εκείνων με καταναλώσεις άνω των 3.000 kWh διαμορφώνονται κατά 54% υψηλότερα έναντι των οικιακών με τις χαμηλότερες καταναλώσεις ρεύματος.
  • Τέλος, υιοθετήθηκε μια λελογισμένη αύξηση στα τιμολόγια των επιχειρήσεων, ειδικά των μικρομεσαίων.

Η ΔΕΗ ΑΕ οφείλει να ενημερώσει και να επισημάνει σε όλους τους πελάτες της ότι:

–  Οι σχετικές αναπροσαρμογές των τιμολογίων έγιναν λαμβάνοντας υπόψη:

• αφενός μεν τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τόσο οι οικιακοί καταναλωτές όσο και   οι επιχειρήσεις,
• αφετέρου δε τις σημαντικές αυξημένες δαπάνες της ΔΕΗ για υγρά καύσιμα, φυσικό αέριο και αγορές ηλεκτρικής ενέργειας. Οι σχετικές δαπάνες της ΔΕΗ ήσαν οι μεγαλύτερες όλων των προηγουμένων ετών – με εξαίρεση το 2008 που σημαδεύτηκε από τη διεθνή ενεργειακή κρίση – ενώ κατά την τρέχουσα χρήση μειώθηκε σημαντικά η παραγωγή από υδροηλεκτρικούς Σταθμούς, λόγω των εξαιρετικά χαμηλών βροχοπτώσεων και χιονοπτώσεων.

–  Από τη μεσοσταθμική αύξηση των λογαριασμών των πελατών Χαμηλής Τάσης κατά 9,2% μόνο το 1,1% αναπληρώνει μέρος της αύξησης των κοστολογικών δαπανών της ΔΕΗ, για τη μεταβολή του κόστους ενέργειας. Το υπόλοιπο 8,1% αφορά σε αυξήσεις του κόστους για:

• Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας – λόγω Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου, επιβολής ΕΦΚ στο μαζούτ και στο ντίζελ και αύξησης των διεθνών τιμών υγρών καυσίμων κλπ 3,5%,
• ΕΦΚ στο φυσικό αέριο 2,6%,
• μεταβολή του τέλους λιγνίτη 0,9% και
• ΦΠΑ 1,1%

Ακολουθεί Πίνακας με το Μέσο Τιμολόγιο ανά κατηγορία τιμολογίων ΔΕΗ Χαμηλής Τάσης και τη μεταβολή του σε σχέση με το 2011

Πίνακας  

Αθήνα 5 Ιανουαρίου 2012                                                                    ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Χρεώσεις ΔΕΗ

Οικιακά Τιμολόγια
http://www.dei.gr/Default.aspx?id=30818&nt=19&lang=1
1)Κανονικό
2)Νυχτερινό

Κανονικό [χωρίς Χρονοχρέωση (Γ1)]
http://www.dei.gr/Default.aspx?id=31156&nt=19&lang=1
Χρέωση: http://goo.gl/Qn1mU
Παράδειγμα Υπολογισμού
http://www.dei.gr/Default.aspx?id=31157&nt=18&lang=1

Νυχτερινό
http://www.dei.gr/default.aspx?id=31158&nt=19&langid=1
Ωράριο Νυχτερινού
Χειμερινή περίοδος: 1 Νοεμβρίου έως 30 Απριλίου 02:00-08:00 και 15:30-17:30
Θερινή περίοδος:      1 Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου 23:00-07:00
Χρέωση Νυχτερινού
0,05400€/kwh (12-2011)
Αναλυτικά: http://goo.gl/CeTcY

Πηγή:http://www.dei.gr

Η εγκύκλιος της ΔΕΗ για το ειδικό τέλος ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών

Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων για την εφαρμογή του άρθρου 53 του ν. 4021/2011, περί έκτακτου ειδικού τέλους ηλεκτροδοτούμενων
δομημένων επιφανειών:

[Πατήστε εδώ για το σχετικό έγγραφο]

Σχετικά με το νέο χαράτσι στα ακίνητα

Υπάρχει ένα πολύ σοβαρό θέμα που θα πρέπει να διευκρινιστεί σχετικά με το χαράτσι στα ακίνητα. Διαθέτω μια μονοκατοικία εκτός σχεδίου, δηλωμένη κανονικά από τα παλιά χρόνια, η οποία είναι 80 τετραγωνικά μέτρα. Παρατηρώντας τον λογαριασμό της ΔΕΗ είδα ότι αναφέρει πως η οικία μου είναι 102 τετραγωνικά μέτρα.

Πήγα με τα συμβόλαια του σπιτιού στην ΔΕΗ και ζήτησα διόρθωση των τετραγωνικών. Εκεί μου είπαν ότι θα πρέπει να φέρω μια βεβαίωση από τον Δήμο της περιοχής μου που να αναφέρει τα σωστά τετραγωνικά. Στον Δήμο με ενημέρωσαν ότι βάση νόμου σε όλα τα εκτός σχεδίου σπίτια γράφονται παραπάνω πλασματικά τετραγωνικά παρμένα από το οικόπεδο και ότι σωστά ο λογαριασμός της ΔΕΗ γράφει 102 τετραγωνικά αντί για 80 που είναι το σπίτι. Μέχρι εδώ καλά.

Το ερώτημα όμως που προκύπτει είναι το εξής: Από την στιγμή που το νέο χαράτσι θα μπει επί της δομημένης επιφάνειας, που στην περίπτωση μου είναι τα 80 τετραγωνικά, εγώ γιατί να πληρώσω χαράτσι για 102 τετραγωνικά βάση των στοιχείων που θα χρησιμοποιήσει η ΔΕΗ;

Αναγνώστης

Πότε συμφέρει το νυχτερινό οικιακό τιμολόγιο

Σε περίπτωση που η συνολική κατανάλωση, μέρας και νύχτας, είναι κάτω από 800kWh το τετράμηνο, το νυχτερινό τιμολόγιο επιφέρει μείωση συνολικού τετραμηνιαίου λογαριασμού μόνο στην περίπτωση που η νυχτερινή κατανάλωση ξεπερνάει τις 150kWh το τετράμηνο.
 Σε περίπτωση που η συνολική κατανάλωση, μέρας και νύχτας, ξεπερνάει τις 800kWhτο τετράμηνο, ο Πελάτης έχει σε κάθε περίπτωση όφελος από το νυχτερινό τιμολόγιο, ανεξάρτητα από την κατανάλωση κατά τις νυχτερινές ώρες, και παρά τη χρέωση του παγίου, διότι σε περίπτωση που δεν ίσχυε η νυχτερινή χρέωση, θα εντασσόταν στην αμέσως επόμενη κατηγορία (801-1000kWh το τετράμηνο) και θα ίσχυαν μεγαλύτερες μοναδιαίες χρεώσεις, με σημαντική επίπτωση στον τελικό λογαριασμό.
Η πλήρης απάντηση της ΡΑΕ:
Νυχτερινό οικιακό τιμολόγιο πελατών με χαμηλές καταναλώσεις

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο της ΔΕΗ

Η ΔΕΗ* σας ενημερώνει ότι η Πολιτεία με την υπ’ αριθ. Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/16027/6.8.10 Απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής θέσπισε το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο για την προστασία των ευπαθών ομάδων καταναλωτών και πιο συγκεκριμένα για άτομα χαμηλού εισοδήματος, τρίτεκνους, μακροχρόνια ανέργους και ΑΜΕΑ. Το τιμολόγιο αυτό θα παρέχεται από όλους τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας.

Η εφαρμογή του Κοινωνικού Τιμολογίου για τους δικαιούχους ξεκινά από 1.1.2011, μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των στοιχείων των αιτήσεων, από τους αρμόδιους φορείς (Υπουργείο Οικονομικών,ΟΑΕΔ).

Δικαιούχοι & Προϋποθέσεις

Βασικές Προϋποθέσεις

Το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο εφαρμόζεται στις πρώτες 800kWh της τετραμηνιαίας κατανάλωσης, εφόσον:
1. Η κατανάλωση αφορά σε κάλυψη αναγκών της κύριας κατοικίας του δικαιούχου
2. Η παροχή ρεύματος είναι στο όνομα του δικαιούχου
3. Η κατανάλωση είναι μεγαλύτερη ή ίση με 200kWh ανά τετράμηνο
4. Η συνολική τετραμηνιαία κατανάλωση δεν υπερβαίνει τα όρια κατανάλωσης που ορίζονται για κάθε κατηγορία δικαιούχου (1000kWh ή 1200 kWh). Στα όρια κατανάλωσης δεν λαμβάνονται υπόψη οι καταναλώσεις του νυχτερινού τιμολογίου.

Δικαιούχοι

Κοινωνικό Τιμολόγιο Ι: Με το τιμολόγιο αυτό παρέχεται έκπτωση της τάξεως του 10% έναντι του οικιακού τιμολογίου της ΔΕΗ, στις πρώτες 800kWh της τετραμηνιαίας κατανάλωσης σε:

Άτομα με Χαμηλό Εισόδημα: Άτομα που έχουν ετήσιο συνολικό εισόδημα μικρότερο από το ατομικό αφορολόγητο όριο μισθωτών -συνταξιούχων (τετραμηνιαία κατανάλωση ημέρας 200kWh – 1.000kWh)
Τρίτεκνους: Άτομα με τρία τέκνα και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από το αφορολόγητο όριο της κατηγορίας τους (τετραμηνιαία κατανάλωση ημέρας 200kWh – 1.200kWh)

Κοινωνικό Τιμολόγιο ΙΙ: Με το τιμολόγιο αυτό παρέχεται έκπτωση της τάξεως του 20% έναντι του οικιακού τιμολογίου της ΔΕΗ, στις πρώτες 800kWh της τετραμηνιαίας κατανάλωσης σε:

Μακροχρόνια ανέργους: Άτομα που είναι άνεργοι για συνεχές χρονικό διάστημα άνω των 12 μηνών την 30/11/10, με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από το ατομικό αφορολόγητο όριο μισθωτών -συνταξιούχων, στο οποίο δεν λαμβάνεται υπόψη το εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες για την περίοδο που προηγήθηκε της περιόδου ανεργίας (τετραμηνιαία κατανάλωση ημέρας 200kWh – 1.000kWh)
Άτομα με αναπηρία: Άτομα με αναπηρία 67% και άνω ή άτομα που τα βαρύνουν προστατευόμενα μέλη με αναπηρία 67% και άνω, με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από το ατομικό αφορολόγητο όριο, όπως αυτό διαμορφώνεται με συνυπολογισμό όλων των ατόμων της οικογένειας με αναπηρία 67% και άνω (τετραμηνιαία κατανάλωση ημέρας 200kWh – 1.200kWh)

Απαραίτητα στοιχεία για την υποβολή αίτησης του δικαιούχου

1. Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ και ο ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ (Α/Α) ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ οι οποίοι αναγράφονται στο λογαριασμό ρεύματος (2η σελίδα)
2. Ο λογαριασμός ρεύματος θα πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την 27/09/10 (η ημερομηνία έκδοσης αναγράφεται στην 1η σελίδα)
3. Τα στοιχεία διεύθυνσης της κύριας κατοικίας
4. Ο αριθμός ταυτότητας ή του διαβατηρίου
5. Το ΑΦΜ του δικαιούχου και το ΑΦΜ συζύγου δικαιούχου (εφόσον είναι έγγαμος)

Τρόποι Υποβολής της Αίτησης

Για να χορηγηθεί το Κοινωνικό Τιμολόγιο από 1.1.2011, οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στο χρονικό διάστημα από 1.10.2010 έως 15.12.2010.

Αιτήσεις θα παραλαμβάνονται και μετά το ανωτέρω διάστημα και καθ’ όλη τη διάρκεια του 2011. Στις περιπτώσεις αυτές, μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου από τους αρμόδιους φορείς, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης του Κοινωνικού Τιμολογίου, αυτό θα εφαρμόζεται για το υπόλοιπο διάστημα του έτους.

Οι αιτήσεις για το Κοινωνικό Τιμολόγιο υποβάλλονται :
– ηλεκτρονικά πατώντας εδώ
– μέσω ΚΕΠ (έναρξη υποβολής αιτήσεων 18.10.10)
– Τηλεφωνικά στο 210-9298000 με αστική χρέωση (μόνο για πελάτες που προμηθευτής τους είναι η ΔΕΗ):
i. Δευτέρα έως Παρασκευή : 7 π.μ.-10 μ.μ.
ii. Σάββατο : 7 π.μ.- 3 μ.μ.

περισσότερα:

http://tinyurl.com/oiktimdeh

Εναρμονισμένες τιμές στους Παιδικούς Σταθμούς της περιοχής Λαμίας

Έχω ρωτήσει τιμές σε 5 τουλάχιστον παιδικούς σταθμούς της Λαμίας και οι 5 έχουν τις ίδιες τιμές.
180 ευρώ/μήνα χωρίς φαγητό
220 ευρώ/μήνα με φαγητό
60 ευρώ εγγραφή
60 ευρώ τα Χριστούγεννα
60 ευρώ το Πάσχα.

Ειδικά τα 3 εξηντάρια δεν έχουν καμία λογική

Διπλάσιες ταχύτητες για τους συνδρομητές του ΟΤΕ

Διπλάσιες ταχύτητες για τους συνδρομητές του ΟΤΕ
Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2009

Αναβαθμίζονται από τον ερχόμενο Απρίλιο, σε όλη τη χώρα και χωρίς πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση για τους συνδρομητές, όλες οι ταχύτητες των ευρυζωνικών συνδέσεων του ΟΤΕ, στο πλαίσιο της στρατηγικής του για τη διάδοση της ευρυζωνικότητας.

Οπως ανακοίνωσε χθες ο οργανισμός, όλες οι συνδέσεις ταχύτητας 1 Μbps θα αναβαθμιστούν αυτόματα σε 2 Μbps και όλες οι συνδέσεις 4 Μbps θα αναβαθμιστούν αυτόματα σε 8 Μbps. Με την ολοκλήρωση της παραπάνω αναβάθμισης οι προσφερόμενες ταχύτητες θα είναι 2 Μbps, 8 Μbps, ως και 24 Μbps.

Οπως επισημαίνει ο ΟΤΕ, οι παραπάνω αναβαθμίσεις αφορούν τόσο νέους όσο και υφιστάμενους πελάτες, οικιακούς και επιχειρησιακούς, λιανικής και χονδρικής. Κατά την έναρξη των αναβαθμίσεων, που θα γίνει τον Απρίλιο, όπως προαναφέρθηκε, θα ανακοινωθεί και η νέα ανταγωνιστική τιμολογιακή πολιτική για το σύνολο των προσφερομένων ταχυτήτων ΑDSL. Σημειωτέον ότι όλα τα παραπάνω τελούν υπό την έγκριση της ΕΕΤΤ. Οπως διευκρινίζεται, οι σχεδιαζόμενες αναβαθμίσεις, εκτός από ακόμη πιο γρήγορη μεταφορά δεδομένων, δίνουν τη δυνατότητα χρήσης προηγμένων ευρυζωνικών υπηρεσιών που απαιτούν μεγαλύτερη χωρητικότητα δικτύου.

Αγενής συμπεριφορά υπαλλήλου ΔΕΗ…

Καλή σας ημέρα,

Ονομάζομαι Μ…. Ελ……… και επικοινωνώ μαζί σας με αφορμή την απαράδεκτη συμπεριφορά ενός υπαλλήλου του τηλεφωνικού τμήματος βλαβών της ΔΕΗ.
Εργάζομαι σε μια μεταφορική εταιρία στη Θεσσαλονίκη στο κέντρο, στην οδο Φράγκων και για τουλάχιστον 1 – 1,5 μήνα έχουμε συνεχείς διακοπές ρεύματος.Αυτό το θέμα δεν θα το θίξω γιατί δεν σας γράφω για αυτό. Από χθες το απόγευμα δεν είχαμε ρεύμα έως σήμερα το πρωί. Και κατά τις 12 παρά το μεσημέρι  ξανακόπηκε. Όταν τηλεφώνησα στο 10502, που είναι το τηλέφωνο βλαβών της ΔΕΗ λέω στον συγκεκριμένο κύριο που σηκώνει πάντα το τηλέφωνο, ότι δεν έχουμε πάλι ρεύμα και πού θα πάει αυτή η κατάσταση για να πάρω την εξής απάντηση: Ναι εντάξει, το μαθες το πποίημα τώρα , ότι κάνουμε συνέχεια διακοπές.Άντε παράτα μας που θα κάθομαι να ασχολούμαι μαζί σου. Και μου το έκλεισε στο αυτί.
Επειδή δεν βρήκα κάποιο τηλέφωνο καταγγελιών και καθώς ανέτρξα στο διαδίκτυο βρήκα την δική σας ιστοσελίδα, ελπίζω να μπορείτε να κάνετε κάτι εσείς. Γιατί στην τελική, τον συγκεκριμένο κύριο όπως και κάθε άλλον που βρίσκεται σε δημόσια θέση, εσείς και εγώ τον πληρώνουμε , και δεν μπορώ ούτε θέλω να αφήσω τέτοια συμπεριφορά να περάσει έτσι.

Σας ευχαριστώ προκαταβολικά,
Μ…Ελ….

Απάντηση:

Kα Μ….. μπορείτε να καταγγείλετε το γεγονός στη παρακάτω διεύθυνση:
http://www.dei.gr/Default.aspx?id=3120&nt=136&lang=1
με Κατηγορία Θεμάτων:Παράπονα Πελατών.

Αύξηση 300% στις προσφυγές καταναλωτών

Αύξηση 300% στις προσφυγές καταναλωτών

Ο Συνήγορος του Πολίτη δέχθηκε πέρυσι 10.611 αναφορές κατά του Δημοσίου

Της Φωτεινης Καλλιρη

Πιο «γρήγορα» και κυρίως πιο οικονομικά· αυτός είναι ο λόγος που όλο και περισσότεροι πολίτες –περισσότεροι από 100.000 κατά τη δεκαετή λειτουργία του θεσμού– προσφεύγουν, με δεδομένη τη βραδυπορία της ελληνικής Δικαιοσύνης, στον Συνήγορο του Πολίτη, αλλά και σε άλλους διαμεσολαβητικούς θεσμούς (όπως Συνήγορος του Καταναλωτή) για να «βρουν το δίκιο τους».

Σε γενικές γραμμές, η δικαίωση έρχεται σε ελάχιστο χρόνο, από έναν έως τρεις μήνες, ενώ οι πολύπλοκες υποθέσεις για τις οποίες απαιτείται πιο σύνθετη διαμεσολάβηση, διεκπεραιώνονται μέσα σ’ ένα χρόνο. Αντιστοίχως, μια απλή προσφυγή στη Δικαιοσύνη, εκτός από πολυδάπανη –μόνο η αμοιβή του δικηγόρου, στην καλύτερη περίπτωση, κυμαίνεται από 1.000 έως 1.500 ευρώ– απαιτεί γερά νεύρα και υπομονή, αφού είναι χρονοβόρα, η εκδίκασή της γίνεται ύστερα από τρία και τέσσερα χρόνια! Και μπορεί ο διαμεσολαβητής να μη διαθέτει έναντι της διοίκησης τη δύναμη του δεδικασμένου και την εκτελεστότητα της δικαστικής απόφασης, πείθει, όμως, τη διοίκηση και υπερασπίζεται τον πολίτη. Αν αναλογιστεί κανείς ότι στην πλειονότητα των περιπτώσεων το κόστος μιας προσφυγής είναι δυσανάλογο με τα διεκδικούμενα ποσά (κυμαίνονται από 500-1.500 ευρώ), η εξωδικαστική επίλυση καθίσταται η καλύτερη λύση. Δεν είναι τυχαίο ότι ένας στους δύο πολίτες εμπιστεύεται τον θεσμό, με το ποσοστό των θετικών σχολίων για το έργο του να αγγίζει το 84%.

Τα γραφεία του Συνήγορου του Πολίτη βρίθουν από υποθέσεις πολιτών που καταταλαιπωρήθηκαν, έφθασαν στα όρια της ψυχικής τους αντοχής και, αναλογιζόμενοι τι τους… περίμενε αν προσέφευγαν στη Δικαιοσύνη, κτύπησαν την πόρτα της Αρχής. Ο αριθμός των αναφορών, που υποβλήθηκαν το 2007 (έφθασαν τις 10.611) αυξήθηκε κατά 15,82%.

Τα δεινά του ΕΣΥ

Από τις σύνθετες υποθέσεις, που αναμένεται, όμως, να έχει θετική έκβαση σύντομα, είναι η περίπτωση ενός ασθενούς, που έζησε από τη μια τα δεινά του ΕΣΥ και της νοσοκομειακής περίθαλψης, και από την άλλη, τις δυσλειτουργίες του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης. Αρχικώς, το ΕΚΑΒ τον περιέφερε από νοσοκομείο σε νοσοκομείο, προκειμένου να εισαχθεί σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Επειδή, όμως, δεν στάθηκε δυνατόν να βρεθεί κρεβάτι στην εντατική δημόσιου νοσοκομείου, διακομίσθηκε σε ιδιωτική κλινική. Η ταλαιπωρία συνεχίστηκε όταν το ασφαλιστικό του Ταμείο αρνήθηκε να καλύψει τη σχετική δαπάνη, καθώς ζητούσε συγκεκριμένα έγγραφα από το ΕΚΑΒ, τα οποία, όμως, δεν υπήρχαν στα αρχεία του. Κι επειδή η γραφειοκρατία είναι… απρόσωπη, ο εγκλωβισμένος στα γρανάζια της πολίτης ταλαιπωρήθηκε σε αδιάκοπα «πήγαινε-έλα» μιλώντας με ανευθυνο-υπεύθυνους υπαλλήλους. Εδώ και έξι μήνες μάχεται για λογαριασμό του ο βοηθός Συνήγορος Κοινωνικής Προστασίας, που εξετάζει αναφορές που έχουν ως αντικείμενο υποθέσεις υγείας, κοινωνικής ασφάλισης και πρόνοιας.

n Αλλη πολίτης ζήτησε την πειθαρχική δίωξη υπαλλήλου οργανισμού, καταγγέλλοντας ανάρμοστη συμπεριφορά του, καθώς επί αρκετή ώρα κάπνιζε, μιλούσε στο τηλέφωνο, δεν της έδινε σημασία και της πέταξε με απαξιωτικό τρόπο στο γραφείο τα έγγραφα που του ενεχείρισε η ίδια. Οταν ζήτησε να μάθει το όνομά του, ο υπάλληλος αρνήθηκε, ενώ ούτε οι συνάδελφοι, ούτε ο προϊστάμενος προθυμοποιήθηκαν να της γνωστοποιήσουν τα στοιχεία του. Ο υπάλληλος, μάλιστα, κατά την αναχώρηση της πολίτου, απέδωσε τη συμπεριφορά της σε «ψυχολογικά προβλήματα». Η απάντηση της υπηρεσίας στον Συνήγορο ήταν ότι ο υπάλληλος δεν έδωσε τα στοιχεία του επειδή η καταγγέλλουσα δεν διατύπωσε το αίτημά της εγγράφως!

n Μια χήρα για μήνες διεκδικούσε τη σύνταξη που δικαιούταν, αλλά οι «αρμόδιοι» υπάλληλοι της έλεγαν ότι δεν μπορούν να κάνουν τίποτα, αφού ο φάκελος του συζύγου της είχε χαθεί. Η λύση που βρήκε ο Συνήγορος ήταν απλή – αδιανόητη, όμως, για το Δημόσιο: να ξαναφτιαχτεί ο φάκελος, τόσο απλά.

n Ενας άλλος πολίτης είδε και απόειδε με την Ολυμπιακή Αεροπορία, αφού δεν μπορούσε να συνεννοηθεί για το αν δικαιούται ή όχι αποζημίωση σε πτήση που ματαιώθηκε από τη Σύρο προς την Αθήνα και αποφάσισε να δοκιμάσει τον Συνήγορο. Λίγες μέρες μετά εισέπραττε το αντίτιμο του εισιτηρίου, όπως ακριβώς προβλέπουν οι κανονισμοί.

Δικαιώθηκε το 55%

Και δεν είναι λίγοι εκείνοι που «βρήκαν το δίκιο τους» με τη μεσολάβηση του Συνηγόρου. Σε ποσοστό που ξεπερνά το 55%, διαπιστώθηκε ότι οι καταγγελίες των αδικούμενων πολιτών ήταν δικαιολογημένες και υπήρχε κακοδιοίκηση, ενώ στο 35% η διοίκηση είχε τηρήσει τη νομιμότητα. Ενθαρρυντικό στοιχείο είναι το γεγονός ότι παρατηρείται σημαντική μείωση των υποθέσεων, στις οποίες η δημόσια διοίκηση δεν ανταποκρίθηκε στις διαμεσολαβητικές προτάσεις του ΣτΠ.

Δίκιο έχουν και οι 9 στους 10 καταναλωτές! Οι καταγγελίες των πολιτών στον Συνήγορο του Καταναλωτή, από πέρυσι έως φέτος, αυξήθηκαν κατά 300%. Είναι χαρακτηριστικό ότι τον πρώτο χρόνο που «γεννήθηκε» ο θεσμός, το 2005, οι καταγγελίες ήταν μόλις 101, τον δεύτερο χρόνο εκτοξεύτηκαν στις 814 (αύξηση 706%). Φέτος, δηλαδή από την 1η Αυγούστου 2007 έως τις 9 Μαΐου 2008, κατεγράφησαν 3.131 έγγραφες και 5.202 τηλεφωνικές καταγγελίες από τον Συνήγορο του Καταναλωτή, που λειτουργεί στο πρότυπο του Συνήγορου του Πολίτη. To όφελος για τους καταναλωτές από τη δράση της νεοσύστατης Αρχής είναι, μόνο για φέτος, 1.034.931 ευρώ!

«Η παρέμβαση του Συνηγόρου καρποφορεί στο 80% των περιπτώσεων»

Για την αποτελεσματικότητα της διαμεσολάβησης, ο Συνήγορος του Πολίτη, κ. Γ. Καμίνης, τονίζει ότι η «παρέμβαση του Συνηγόρου καρποφορεί στο 80% των περιπτώσεων στις οποίες το αίτημα του πολίτη ήταν βάσιμο. Το ποσοστό αυτό δεν είναι μεν ευκαταφρόνητο, υπολείπεται όμως συγκρινόμενο με αυτό που έχουν επιτύχει ομόλογοι θεσμοί άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ενωσης, κυρίως οι Ombudsmen της Βορειοδυτικής Ευρώπης, τα ποσοστά επιτυχίας των οποίων αγγίζουν το 100%, και αυτό εξηγείται διότι πρόκειται για θεσμούς με μεγάλη παράδοση και εμπεδωμένο κύρος στη χώρα τους».

Ο Συνήγορος λειτουργεί ως θεσμός δημόσιας λογοδοσίας της διοίκησης, καθώς την πειθαναγκάζει να αιτιολογήσει τη συμπεριφορά της (πράξη ή παράλειψη) απέναντι στον πολίτη που έχει προσφύγει σε αυτόν, εξηγεί στην «Κ» ο Βοηθός Συνήγορος Κοινωνικής Προστασίας κ. Ιω. Σακέλλης. Προσπαθεί να συμβιβάσει Δημόσιο και πολίτη, λέει, δίνοντας έμφαση στα καυτά θέματα του χώρου της υγείας. «Ο ασθενής αισθάνεται μίζερος· στα νοσοκομεία αυτό που συνοπτικά συμβαίνει είναι η καταστρατήγηση των δικαιωμάτων των ασθενών», τονίζει ο κ. Σακέλλης. Οι συνθήκες νοσηλείας (έλλειψη κρεβατιών, ράντζα κ.ά.), η συμπεριφορά του νοσηλευτικού προσωπικού απέναντι στους ασθενείς, ιατρικά σφάλματα και δυσκολίες στην πρόσβαση του υγειονομικού φακέλου είναι από τις συνήθεις καταγγελίες που χειρίζεται. Από την άλλη, τα ασφαλιστικά ταμεία ανταποκρίνονται με μεγάλη δυσκολία ή και καθόλου στις δαπάνες νοσηλείας και φαρμακευτικής αγωγής. «Η φωνή των πολιτών μέσω των αναφορών είναι ένα μέσο πίεσης προς τη διοίκηση, ώστε να βελτιωθούν οι υπηρεσίες», υπογραμμίζει ο κ. Σακέλλης.

Το ευρύ φάσμα θεμάτων και τομέων δράσης με τα οποία ασχολείται ο ΣτΠ συχνά βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας και απασχολούν την ελληνική κοινωνία, τονίζει στην «Κ» η Βοηθός του Κύκλου Ποιότητας Ζωής κ. Χρύσα Χατζή: «Από τη νομιμοποίηση των μεταναστών και τα δικαιώματα των παιδιών μέχρι την έκδοση των διαβατηρίων, τις προσλήψεις, την υγειονομική ταφή απορριμμάτων και την προστασία δασικών εκτάσεων και περιοχών πολιτιστικής κληρονομιάς».

Χαρακτηριστική είναι η παρέμβαση του ΣτΠ, στην επίλυση μιας υπόθεσης απαλλοτρίωσης ενός οικοπέδου που ταλαιπωρούσε επί μια δεκαετία τον ιδιοκτήτη του. Είχε δεσμευθεί για 11 χρόνια, λόγω της θέσεώς του στον πυρήνα αρχαιολογικού χώρου στα Απτερα Χανίων. Μετά τη διαμεσολάβηση της κ. Χατζή, το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτρίωσης κατέβαλε το ποσό των 940.000 ευρώ. «Κύρια αποστολή του Συνηγόρου» τονίζει «είναι η διαμεσολάβηση μεταξύ της Δημόσιας Διοίκησης και των πολιτών για την προστασία των δικαιωμάτων τους, την τήρηση της νομιμότητας και την καταπολέμηση της κακοδιοίκησης».

Αισχροκερδής συμπεριφορά

Γραμματα Aναγνωστων

Αισχροκερδής συμπεριφορά

Κύριε διευθυντά

Εστειλα με το ταχυδρομείο 4 δεματάκια με δώρα στα βαφτιστήρια μου στο χωριό, βάρους 150 γραμμαρίων το καθένα και πλήρωσα 12 ευρώ -δηλαδή 3 ευρώ- το ένα!

Πριν από εμένα έστειλε ένας άλλος 5 δέματα ίδιου ή λίγο μεγαλύτερου βάρους και πλήρωσε 9,75 ευρώ δηλαδή 1,95 για κάθε δέμα!

Στη διαμαρτυρία μου προς την υπάλληλο, γιατί εγώ να πληρώσω τόσο πολύ ακριβότερα από τον προηγούμενο πελάτη της και μάλιστα για λιγότερα από εκείνον δέματα (54% περισσότερο το δέμα), μου απάντησε ότι σε αποστολή από πέντε και πάνω δεμάτων γίνεται έκπτωση, οπότε αν έκανα ένα ακόμη βαφτιστήρι θα μου στοίχιζε λιγότερο.

Συνεχίζοντας να διαμαρτύρομαι για την απαράδεκτη αυτή κατάσταση, η υπάλληλος για να μου αποδείξει ότι δεν έχει κάνει λάθος, μου έδωσε ένα αντίγραφο του τιμοκαταλόγου των ΕΛΤΑ, όπου διαπίστωσα με μεγάλη μου λύπη ότι για το δέμα που πλήρωσα εγώ 3 ευρώ, ένας άλλος πελάτης τους θα πλήρωνε μόνο 1,07! Εγώ δηλαδή ο απλός πολίτης πληρώνω το δέμα 180% ακριβότερα από μια επιχείρηση – πελάτη των ΕΛΤΑ. Διαμαρτυρήθηκα για την αισχροκερδή αυτή συμπεριφορά, αρχές Δεκεμβρίου, εγγράφως, στον διευθύνοντα σύμβουλο των ΕΛΤΑ κ. Ταπραντζή, που υπογράφει τον τιμοκατάλογο, καθώς και στον κ. Γιακουμεττή, υπεύθυνο γενικό διευθυντή για την εμπορική πολιτική των δεμάτων και, αν και έχουν περάσει 3 μήνες περίπου, κανείς τους δεν μπήκε στον κόπο να μου απαντήσει. Προφανώς, δεν δίνουν σημασία σε έναν Ελληνα πολίτη.

Δρ Αιν. Εμμανουήλ – Αθήνα / καθημερινη 27-3-08

Αυξήθηκαν οι καταγγελίες κατά αεροπορικών εταιρειών

Πενταπλασιάστηκαν οι καταγγελίες ταξιδιωτών σε βάρος αεροπορικών εταιρειών που παραβίασαν τους κοινοτικούς κανονισμούς σχετικά με τα δικαιώματα του επιβάτη το 2007. Οι περισσότερες καταγγελίες αφορούν αδικαιολόγητη ματαίωση ή καθυστέρηση πτήσης, άρνηση επιβίβασης λόγω υπερκράτησης (overbooking) και απώλεια ή φθορά αποσκευών.

Από τον Ιανουάριο ως και τον Δεκέμβριο του 2007 το αρμόδιο γραφείο της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) δέχθηκε 546 καταγγελίες και οι ειδικευμένοι υπάλληλοι που τις χειρίστηκαν έδωσαν λύση υπέρ του επιβάτη σε 414, δηλαδή σε ποσοστό 75%. Οι υπόλοιπες βρίσκονται στο στάδιο της διερεύνησης. Σε εταιρείες που δεν συμμορφώθηκαν ως προς την ικανοποίηση των επιβατών επιβλήθηκαν πρόστιμα. Το 2006, την ίδια χρονική περίοδο, η ΥΠΑ δέχθηκε 110 παρόμοιες καταγγελίες.

Να σημειωθεί ότι βάσει του κοινοτικού κανονισμού 261/2004 οι αεροπορικές εταιρείες είναι υποχρεωμένες να καταβάλουν αποζημιώσεις και να παράσχουν βοήθεια (ανάπαυση σε ξενοδοχείο, γεύματα κτλ.) σε περιπτώσεις που αδικαιολογήτως ματαιώσουν ή καθυστερήσουν τις πτήσεις τους ή θεωρηθούν υπεύθυνες για φθορά ή απώλεια αποσκευών. Το ύψος της αποζημίωσης αυξάνεται ανάλογα με τον αριθμό των μιλίων της πτήσης. Στην ΥΠΑ λειτουργεί γραμμή επικοινωνίας για τους ταξιδιώτες στην οποία μπορούν να προσφεύγουν για οποιαδήποτε πληροφορία ή καταγγελία (τηλ. 210 8916.150, 210 8916.193, fax 210 8947.132).

Ηλεκτρομαγνητικά πεδία και ανθρώπινη υγεία (ΔΕΗ)

Διαβάστε την ομιλία του καθηγητή H-O.Adami στην ημερίδα της 3ης Απριλίου 2005 στην Κέρκυρα.(αρχείο pdf)

Γραμμές Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και Καρκίνος :
Συνήθεις ερωτήσεις για το θέμα και εμπεριστατωμένες απαντήσεις από τον Αμερικανό καθηγητή Ογκολογίας Ακτινοβολίας John Moulder (αρχείο pdf).

Επισκεφθείτε επίσης τον διαδικτυακό τόπο της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας, www.eeae.gr η οποία είναι μεταξύ των άλλων και υπεύθυνη για την ακτινοπροστασία του πληθυσμού στην Ελλάδα.
Εκεί θα βρείτε και το σχετικό έντυπο που ενημερώνει για τα χαμηλόσυχνα ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία στη διαδρομή : http://www.eeae.gr/gr/docs/president/_xamilosixna.pdf

Πηγή: www.dei.gr