Τέλος τα δωρεάν μεταφορικά για αγορές από το Amazon.co.uk

Μέχρι και χθες 11 Ιουνίου πολλές ευρωπαϊκές χώρες, μαζί και η Ελλάδα, απολάμβαναν δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 25 λιρών από το Amazon.co.uk.

Από σήμερα 12/06/2013, μετά από σχεδόν 2.5 χρόνια, μαθαίνουμε ότι τα δωρεάν μεταφορικά για την Ελλάδα και μερικές ακόμα ευρωπαϊκές χώρες αποτελούν παρελθόν.

Which European countries are currently eligible for FREE Super Saver Delivery?

FREE Super Saver Delivery on eligible orders over £25 is currently available to Belgium, Denmark, Finland, Gibraltar, Iceland, Republic of Ireland, Luxembourg, Netherlands, Poland, Portugal and Sweden. FREE Super Saver Delivery to Italy, Spain, Andorra, Greece, Liechtenstein, Norway, San Marino and the Vatican City on eligible orders over £25 was available on orders placed up to and including June 11, 2013 (GMT).

Πηγή

το παραπάνω  είναι από :http://techflow.gr

Ενημέρωση των καταναλωτών για τα τέλη εκτελωνισμού ταχυδρομικών αντικειμένων

21 Ιουλίου 2011

Η ΕΕΤΤ έχει γίνει αποδέκτης σημαντικού αριθμού καταγγελιών καταναλωτών σχετικά με την επιβολή πρόσθετων χρεώσεων κατά τον εκτελωνισμό ταχυδρομικών αντικειμένων προέλευσης εξωτερικού (χώρες εκτός ΕΕ). Για το λόγο αυτό και προκειμένου να μπορούν οι καταναλωτές να ελέγχουν τις σχετικές χρεώσεις και τα τέλη που τους επιβάλλονται,  διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

1) Η διαδικασία που εφαρμόζεται κατά τον εκτελωνισμό βασίζεται στην ευρωπαϊκή και ελληνική τελωνειακή νομοθεσία περί τριτοχωρικών εμπορευμάτων εμπορικού χαρακτήρα, με αξία μεγαλύτερη των 22€, ή μη εμπορικού χαρακτήρα, με αξία μεγαλύτερη των 45€.

2) Τα τέλη διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:

Τέλη προς το Δημόσιο (δασμοί, ΦΠΑ, ΔΕΤΕ)

Τα τέλη αυτά καταβάλλονται ανεξαρτήτως του παρόχου που έχει αναλάβει τη διακίνηση της αποστολής. Τα αντικείμενα μη εμπορικού χαρακτήρα, των οποίων η συνολική αξία δεν υπερβαίνει τα 350€ υπόκεινται σε κατ’ αποκοπήν δασμό 3,5%, εκτός κι αν ο ενδιαφερόμενος ζητήσει τον εκτελωνισμό με βάση τη δασμολογική κατάταξη του είδους. Ως εμπορεύματα μη εμπορικού χαρακτήρα θεωρούνται εκείνα που περιλαμβάνονται αποκλειστικά στις αποστολές που πραγματοποιούνται από ιδιώτη σε ιδιώτη, χωρίς οποιασδήποτε μορφής πληρωμή και τα οποία, λόγω της φύσης τους και της ποσότητάς τους, (μικρή) προορίζονται, χωρίς καμία αμφιβολία, για προσωπική, ιδιωτική ή οικογενειακή χρήση εκ μέρους των παραληπτών. Για αξίες από 22€ μέχρι 150€  επιβάλλεται μόνο ο ΦΠΑ. Αν η αξία του αντικειμένου είναι πάνω από 150€ τότε επιβάλλονται ΦΠΑ και δασμοί.

Τέλη εκτελωνισμού από ΕΛ.ΤΑ.

Τα τέλη που προβλέπονται στον τιμοκατάλογο των ΕΛ.ΤΑ. είναι:

  • «Τέλος εκτελωνισμού» : 8€ για τα αντικείμενα που εκτελωνίστηκαν και εκδόθηκε γι’ αυτά τελωνειακή διασάφηση, ανεξάρτητα από το αν πρόκειται για αντικείμενα επιστολικού ταχυδρομείου ή δέματα.
  • «Τέλος διαχείρισης δασμών» : 4€, πλέον των τελών εκτελωνισμού, για τα αντικείμενα που εκτελωνίστηκαν και εκδόθηκε γι’ αυτά τελωνειακή διασάφηση, η οποία δεν είναι “ατελής” αλλά προβλέπει την είσπραξη από τον παραλήπτη τους και την απόδοσή τους στις Τελωνειακές Αρχές δασμών ή φόρων από τα ΕΛΤΑ.
  • «Τέλος αναθεώρησης δασμών» : 10€ πλέον των τελών εκτελωνισμού και των τελών διαχείρισης δασμών μόνο  στην περίπτωση που ο παραλήπτης επιθυμεί την αναθεώρηση των δασμών που περιλαμβάνονται στην τελωνειακή διασάφηση για τα αντικείμενα που εκτελωνίστηκαν.

Τέλη εκτελωνισμού από εταιρεία ταχυμεταφορών

  • Εργατικά και έξοδα αποθήκευσης
  • Αμοιβή εκτελωνιστή, που συνήθως ξεκινά από τα 50 – 60€ και αυξάνει ανάλογα με την αξία του τιμολογίου

Εναλλακτικά ο παραλήπτης μπορεί να χρησιμοποιήσει δικό του εκτελωνιστή ή να κάνει τον εκτελωνισμό ο ίδιος. Σε αυτή την περίπτωση, δεν πληρώνει αμοιβή εκτελωνιστή στην εταιρεία ταχυμεταφορών, αλλά απαιτείται η “Έκδοση Διατακτικής” με κόστος από 0€ μέχρι 35€, συν το κόστος του τρίτου εκτελωνιστή (αν υπάρξει).

3) Τα ταχυδρομικά αντικείμενα εξωτερικού είτε διακινούνται από τα ΕΛ.ΤΑ. είτε από εταιρείες ταχυμεταφορών, οφείλουν να  επιδίδονται στη διεύθυνση του παραλήπτη.

4) Σε κάθε περίπτωση οι καταναλωτές οφείλουν να ενημερώνονται από τους τιμοκαταλόγους των εταιρειών για τα ισχύοντα τέλη.

Κατόπιν καταγγελιών καταναλωτών σχετικά με την επιβολή από τα ΕΛΤΑ “τέλους παρουσίασης στο τελωνείο” στα “τελωνειακώς ελεύθερα” ταχυδρομικά αντικείμενα, η ΕΕΤΤ διερεύνησε τη νομιμότητα του εν λόγω τέλους κατά τον εκτελωνισμό των εισερχόμενων ταχυδρομικών αντικειμένων από χώρες εκτός ΕΕ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις της Παγκόσμιας Ταχυδρομικής Σύμβασης και του εθνικού κανονιστικού πλαισίου. Ως αποτέλεσμα, έκρινε ότι τα ΕΛΤΑ δεν θα έπρεπε να επιβάλουν το συγκεκριμένο τέλος στους χρήστες. Σύμφωνα με το Ν. 3185/03, η ΕΕΤΤ κατέθεσε σχετική εισήγηση στον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για την επιβολή κύρωσης στα ΕΛΤΑ και σύστασης όπως εντός 2 μηνών προβούν στον επαναπροσδιορισμό των τελών που επιβάλλουν, κατά τρόπον ώστε να καθίσταται σαφής η νομική βάση επιβολής τους και να μην προκαλείται σύγχυση στον τελικό χρήστη.

Για περισσότερες πληροφορίες: κα Δήμητρα Νικολακοπούλου, Τμήμα Δημοσιών Σχέσεων,  τηλ. 210 6151011, email:dnikolakopoulou@eett.gr

πηγή: ΕΕΤΤ http://www.eett.gr/opencms/opencms/admin/News/news_1319.html

 

Είμαστε κορόιδα!

Επισκέπτης του site μου εστειλε τη παρακάτω επιστολή:

Είμαστε κορόιδα!

Μέσα στη κρίση και στα σενάρια πτωχεύουμε δεν πτωχεύουμε, κάποιοι κερδοσκοπούν σε βάρος μας και κερδοσκοπούν αισχρά!

Δεν μιλάω για μονάδες spread των ελληνικών 10ετών ομολόγων, αλλά για την καθημερινότητα μας!

Πρόσφατα πήγα να αγοράσω ένα επιπλάκι από την πολυεθνική IKEA. Είχα αγοράσει ήδη ένα πριν κανα χρόνο και πήγα να αγοράσω και ένα δεύτερο. Θυμόμουν ότι το είχα αγοράσει 49 ευρώ. Όταν πήγα να πάρω το δεύτερο η τιμή του ήταν 79 ευρώ!

Δηλαδή 61% ακριβότερα!

Τρελάθηκα! Δεν ήταν τα 30 ευρώ που με τρέλαναν αλλά αυτό το 61%!
Σκέφτηκα μεσα σε περίοδο παγκόσμιας κρίσης αυτοί ανεβάζουν τις τιμές τους; Περίεργο!
Μπήκα λοιπόν στα sites της IKEA σε όλη την ευρώπη και τι διαπίστωσα;
Οι τιμές ναι μεν αυξήθηκαν…. ΑΛΛΑ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ!
Δεν φτάνει που έχουμε από τους ποιο χαμηλούς μισθούς στην Ευρώπη, έχουμε και τις πολυεθνικές (και όχι μόνο) να μας δουλεύουν…

Λοιπόν για να μην λέτε ότι σας λέω χαζομάρες, έκανα μια μικρή δειγματοληπτική έρευνα σε προιοντα μαζικής κατάνάλωσης της εν λόγω εταιρείας:

Τα συμπεράσματα δικά σας…

Τραπεζάκι LACK (200.114.13)

http://www.ikea.com/PIAimages/57544_PE163126_S2.jpg
Ελλάδα: Άσπρο: 9,95 Καρυδιά/Σημύδα: 15,00 (καταλογος 2010 σελ. 66)
Γαλλία : Όλα 4,95 (Σε μας από 200% – 300% ακριβότερα!)
Ιταλία: 7.99 (Σε μας από 25% – 50% ακριβότερα!)
Ιρλανδία: Άσπρο: 5,99 Καρυδιά/Σημύδα: 8,99 (Σε μας από 66% ακριβότερα!)
Ισπανία: Όλα 4,99 (Σε μας από 200% – 300% ακριβότερα!)
Πορτογαλία: Όλα 4,99 (Σε μας από 200% – 300% ακριβότερα!)
Γερμανία: Άσπρο 7,99 Καρυδιά/Σημύδα: 9,99 (Σε μας από 25% – 50% ακριβότερα!)

Καναπές διθέσιος KLIPPAN (180χ88) κάλυμμα Lappmon
http://www.ikea.com/PIAimages/0092326_PE228635_S2.JPG
Ελλάδα : 235,00 (καταλογος 2010 σελ. 18)
Γαλλία, Ιταλία, Γερμανία : 199,00 (Σε μας 18% ακριβότερα)
Ιρλανδία, Ισπανία, Πορτογαλία : 189,00 (Σε μας 24% ακριβότερα)


Επιπλο Τηλεόρασης Mavas

http://www.ikea.com/PIAimages/0092984_PE229814_S2.JPG
Ελλάδα : 79,00 (καταλογος 2010 σελ. 75)

Γαλλία, Ιταλία, Γερμανία, Ισπανία, Πορτογαλία : 69,00-69.90 (Σε μας 14% ακριβότερα)
Ιρλανδία: 59,00 (Σε μας 33% ακριβότερα)

Ραφιέρα EXPEDIT 59×39 Λευκή

http://www.ikea.com/PIAimages/0086572_PE215405_S2..JPG
Ελλάδα : 45,00 (καταλογος 2010 σελ. 81)

Γαλλία, Πορτογαλία, Ισπανία: 19,95 (Σε μας 225% ακριβότερα!)

Συρταριέρα MALM (300.539.21)

http://www.ikea.com/PIAimages/22499_PE107374_S2.jpg
Ελλάδα: 79,00 (καταλογος 2010 σελ. 157)

Γαλλία, Ιταλία, Ιρλανδία, Ισπανία, Πορτογαλία : 59,00 (Σε μας 33% ακριβότερα!)

Όλες οι τιμές που σας παραθέτω έχουν και τα αντίστοιχα links στα sites των άλλων χωρών για να μην πείτε ότι είμαι υπερβολικός!

Και θέτω τα εξής ερωτήματα:

1. Είναι προφανές ότι υπάρχουν διαφορετικοί τιμοκατάλογοι και εμείς είμαστε στον πιο ακριβό τουλάχιστον για την ευρώπη γιατί; Μήπως γιατί έχουμε τα υψηλότερα εισοδήματα; Μήπως μας περισσεύουν; Γιατί οι τιμές που αγοράζουμε είναι ίδιες με αυτές των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων (ναι εκεί το τραπεζάκι κάνει 49ΑΕΔ = 9,5 ευρώ αν και λίγο φτηνότερο) μιας από τις πλουσιότερες χώρες στον κόσμο; (Στην Αμερική κάνει 7,99$ = 5,65 ευρώ – είναι φτωχοί αυτοί…)

2. Τι τους κάνει να πιστεύουν ότι είμαστε τόσο κορόιδα, ώστε να μας πουλάνε τα ίδια πράγματα 2 και 3 φορές ακριβότερα; Νομίζουν ότι πουλάνε χάντρες στους ιθαγενείς;

3. Τι μπορούμε να κάνουμε ως καταναλωτές; Μπορούμε να σταματήσουμε να ψωνίζουμε από δαύτους κανά τρίμηνο να “στρώσουν χαρακτήρα”; Μπορούμε να τους στείλουμε καμιά 1.000xxx emails διαμαρτυρίας; Να γράψουμε ένα email και να το στείλουμε σε όλους τους γνωστούς μας, απλά για να μάθουν τι θα πει σας “πουλάμε ακόμα φτηνότερα”;

Δεν ξέρω για σας, αλλά εμένα μου την δίνει αφάνταστα να με περνάνε για κορόιδο, αλλά όλα με περνάνε για ΤΟΟΟΟΣΟ κοροίδο δεν ξέρω καν πως να αντιδράσω!

ΜΠΟΫΚΟΤΑΖ ΤΩΡΑ!!!!!!

Το Βερλονίνο πιο φθηνό απο την Αθήνα

Das ist Berlin

Βερολίνο, Πρωτοχρονιά 2008. Όταν προσγειώνεσαι στη γερμανική πρωτεύουσα για λίγες μέρες διακοπών, έχεις κάνει -όπως είναι φυσικό- και τον προϋπολογισμό σου. Μην πέσει έξω το οικογενειακό ταμείο… Σε περιμένει όμως μια έκπληξη όταν διαπιστώνεις πόσο φθηνότερο από την Ελλάδα είναι το κόστος ζωής. Εχουμε και λέμε:

■ Ο καφές (ο «αμερικάνικος» που μοιάζει με τον «δικό μας» νεσκαφέ), στο πιο κεντρικό καφέ πολυτελούς ξενοδοχείου, κοστίζει μόλις δύο ευρώ. Εντάξει, δεν σου φέρνουν ούτε ένα ποτηράκι νερό ούτε βουτήματα -οτιδήποτε επιπλέον πρέπει να το πληρώσεις-, αλλά όπως και να ’χει σου δίνεται η δυνατότητα να κάτσεις πληρώνοντας δύο ευρώ, την ώρα που τα αντίστοιχα καφέ του Κολωνακίου χρεώνουν τα υπερδιπλάσια.

■ Ενα δείπνο δύο ατόμων σε καλό (αλλά όχι πολυτελές) εστιατόριο του κέντρου δεν στοιχίζει πάνω από 40 ευρώ. Μπορεί μάλιστα να πέσει και στα 30. Μιλάμε πάντα για την ελληνική προσέγγιση του φαγητού, με ορεκτικά, σαλάτες και δύο κύρια πιάτα – χωρίς κρασί, αλλά με μπίρα. Αν θέλετε κάτι πιο πολυτελές και κρασί, πάλι, δύσκολα θα υπερβείτε τα 60 ευρώ.

■ Εφτασε η ώρα της βραδινής εξόδου;

Η μπίρα κοστίζει 3 ευρώ, ενώ με 9,5 ευρώ αγοράζεις ολόκληρη κανάτα του 1,5 λίτρου που «βγάζει» πέντε ποτήρια. Ολα αυτά, στα πιο κεντρικά και «in» μαγαζιά, στο περίφημο κτιριακό συγκρότημα του «Sony Center», όπου το βράδυ μαζεύεται όλο το Βερολίνο. Ναι, αλλά το εμφιαλωμένο νερό είναι πιο ακριβό, θα πει κανείς. Και θα ’χει δίκιο, αλλά αυτό από μόνο του δεν αρκεί για να γείρει την πλάστιγγα. Επίσης, ακριβότερο είναι και το ταξί. Ωστόσο είναι τόσο πυκνό το δίκτυο των συγκοινωνιών (με υπόγειο, προαστιακό, λεωφορεία και τραμ) και τόσο συχνά τα δρομολόγια που σπάνια θα χρειαστείς ταξί. Μάλιστα, πέραν των νυχτερινών λεωφορείων που κυκλοφορούν όλο το βράδυ, τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες ο ηλεκτρικός και ο προαστιακός λειτουργούν σε 24ωρη βάση! Η προαναφερθείσα εικόνα, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι -ως γνωστόν- τα είδη διατροφής και πρώτης ανάγκης είναι πολύ φθηνότερα στα γερμανικά σούπερ μάρκετ απ’ ό,τι στα ελληνικά, ενώ ο μέσος Γερμανός απολαμβάνει πολύ υψηλότερο μισθό από τον μέσο Ελληνα, σκηνοθετούν ένα σκηνικό που θα μπορούσε εύκολα να μας οδηγήσει σε πρωτοχρονιάτικη κατάθλιψη… αν το Βερολίνο δεν ήταν τόσο υπέροχο τις γιορτές.

ΑΠO ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗ

protothema 6-1-2008