Φθηνά αεροπορικά εισιτήρια

Φθηνά αεροπορικά εισιτήρια

Κύριε διευθυντά

Σήμερα είναι πολύ έντονες οι ανταγωνιστικές πιέσεις που κλυδωνίζουν την αγορά των αερομεταφορών. Επιχειρήσεις όπως η Virgin-Express, η Easy-Jet, η Ryan-Air, η Air One, η Debonair και πολλές άλλες συνεχώς αναπτύσσονται στην αγορά χαμηλού ναύλου.

Πώς, όμως, αυτές οι εταιρείες καταφέρνουν να προσφέρουν τόσο φθηνά αεροπορικά εισιτήρια; Η απάντηση έγκειται στη στρατηγική ηγεσία κόστους (cost leadership strategy) που ακολουθούνε. Ως βασικό ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα είναι η χαμηλή τιμή. Οι παραπάνω εταιρείες προσπαθούν να περικόψουν όσο το δυνατόν περισσότερο τις δαπάνες σε κάθε στάδιο της παραγωγικής τους αλυσίδας. Ας δούμε μερικές από αυτές:

Ολες οι παραπάνω χαμηλόκοστες επιχειρήσεις χρησιμοποιούν μόνο ένα συγκεκριμένο τύπο αεροσκαφών. Ετσι ελαχιστοποιούν το κόστος συντήρησης, ενώ συγχρόνως πετυχαίνουν καλύτερες τιμές λόγω της μαζικής αγοράς των αεροσκαφών από τις προμηθεύτριες εταιρείες. Τα σκάφη αυτά είναι συνήθως Boeing 737, τα οποία είναι πιο οικονομικά από πλευράς κατανάλωσης καυσίμων!

Συνεχίζεται…