Ο ψηφιακός καταναλωτής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 05.04.2014 : 13:07
Αποψη: Ο ψηφιακός καταναλωτής
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ*, εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 5-4-2014

Η σχέση μεταξύ παραγωγού και καταναλωτή κυριαρχείτο τις προηγούμενες δεκαετίες από έναν μονόπλευρο αγώνα σχετικά με την προσέλκυση της προσοχής του καταναλωτή. Οι επιχειρήσεις ερευνούσαν τους καθοριστικούς παράγοντες της συμπεριφοράς του καταναλωτή, ώστε με πάντοτε επιθετικά μέσα πολύ στοχευμένα να προσελκύσουν την προσοχή του. Η σχέση ανάμεσα σε προσφέροντα και ζητούντα ήταν προσανατολισμένη τις περισσότερες φορές μονόπλευρα και βραχυπρόθεσμα στις μεμονωμένες συναλλαγές. Αυτό όμως φαίνεται να έχει αλλάξει θεμελιωδώς εδώ και μερικά χρόνια. Πρωτίστως, οι καταναλωτές έχουν αποκτήσει μέσω του Διαδικτύου σε σημαντικό βαθμό ακρόαση. Αυτοί ανταλλάσσουν μεταξύ τους προϊόντα της επιχείρησης με εναλλακτικά των ανταγωνιστών της, αξιολογούν τις αποδόσεις τους, διαφημίζουν τα αγαπημένα τους προϊόντα και προβαίνουν σε συστάσεις. Η συνολική δημιουργία αξίας έχει καταστεί μια συνεργατική διαδικασία, η οποία χαρακτηρίζεται αλληλεπιδραστική δημιουργία αξίας.

Συνεχίζεται…