ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Χρήσιμα τηλέφωνα & διευθύνσεις

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΔΗΩ
Τ 210 8224 384
www.dionet.gr, e-mail: [email protected]
ΒΙΟΕΛΛΑΣ
Τ 210 8211 940, 210 8211 707
www.bio-hellas.gr, e-mail: [email protected]
QWays
Τ 210 6130 070
www.qways.gr, e-mail: [email protected]
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ
Τ 23330 24440
e-mail: [email protected]
aCert-European Organization for Certification
Τ 2310 210777, 2310 219750
www.a-cert.org, e-mail: [email protected]
IRIS-Α. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Τ 2810 360715
e-mail: [email protected]
ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ-GREEN CONTROL
Τ 23320 43508
e-mail: [email protected]
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε
Τ 23330 64387
e-mail: [email protected]

ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ (Ενωση Καταναλωτών για την Ποιότητα Ζωής)
Τ 210 3304 444
www.ekpizo.gr, e-mail: [email protected]
ΙΝΚΑ (Ινστιτούτο Καταναλωτών)
Τ 210 3632 443
www.inka.gr
Ελληνική Καταναλωτική Οργάνωση (Ε.ΚΑΤ.Ο.)
Τ 2310 949321, 2310 226426
www.ekato.gr, e-mail: [email protected]
ΚΕ.Π.ΚΑ. (Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών)
Τ 801-11-17200, 2310 233333
www.kepka.gr
ΒΙΟΖΩ (Βιο-καταναλωτές για Ποιοτική Ζωή)
Τ 210 2282 632
e-mail: [email protected]

Συνεχίζεται…