Για ιατρικές εξετάσεις μέχρι 50 ευρώ δεν απαιτείται θεώρηση ελεγκτή ιατρού

Όσο αφορά ηλεκτρονικά παραπεμπτικά που περιλαμβάνουν ιατρικές πράξεις, παρακλινικές εξετάσεις, η συνολική αξία των οποίων ανέρχεται μέχρι του ποσού των πενήντα (50,00)€ δεν απαιτείται θεώρηση ελεγκτή ιατρού.

Διαβάστε όλη την εγκύκλιο εδώ: http://tinyurl.com/5u2ka6r

Κοινοποίηση

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *