Σημαντικές αλλαγές για την προστασία του καταναλωτή.

ΦΠΑ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

  • Ο καταναλωτής είναι σε θέση να γνωρίζει την τιμή προ και μετά ΦΠΑ η οποία θα αναγράφεται στις πινακίδες βιομηχανικών προϊόντων σε καταστήματα.
  • Κατοχυρώνεται το δικαίωμα του καταναλωτή να μην προβεί σε πληρωμή εάν δεν λάβει τη νόμιμη απόδειξη τόσο κατά την αγορά προϊόντων όσο και κατά την παροχή υπηρεσιών.
  • Καλύπτεται για πρώτη φορά και το ηλεκτρονικό εμπόριο με ένα εξειδικευμένο περιβάλλον προστασίας του καταναλωτή σε ότι αφορά τις ενδείξεις.
  • Στον τιμοκατάλογο των καταστημάτων εστίασης – αναψυχής, ο καταναλωτής δεν θα ενημερώνεται μόνο για την τελική τιμή, αλλά η τιμή πλέον αναλύεται σε καθαρή τιμή, ΦΠΑ, τελική τιμή. Επιπλέον, στον τιμοκατάλογο αναγράφεται ξεκάθαρα το δικαίωμα του καταναλωτή να μην προβεί σε πληρωμή εφόσον δεν λάβει τη νόμιμη απόδειξη.
  • Ορίζεται ρητά ότι στα καταστήματα εστίασης, κανένα προϊόν (όπως π.χ. εμφιαλωμένο νερό, ψωμί) δεν προσφέρεται και χρεώνεται χωρίς προηγούμενη συναίνεση του καταναλωτή.

Ορίζεται ρητά ότι στα καταστήματα εστίασης, ο καταναλωτής πρέπει να γνωρίζει την τιμή και το βάρος του προϊόντος που θέλει να καταναλώσει όταν αυτό προσφέρεται με το κιλό σε βρώσιμη μορφή (και τα ψάρια σε βρώσιμη μορφή). Ο καταστηματάρχης εξασφαλίζει με κάθε πρόσφορο μέσο την τήρηση αυτής της αρχής. Όταν τα προϊόντα προσφέρονται με τη μερίδα, ο καταναλωτής ενημερώνεται για το βάρος της μερίδας που θα καταναλώσει ανεξαρτήτως της κατάργησης των προκαθορισμένων βαρών μερίδων εστίασης

όλες οι αλλαγές εδώ

Κοινοποίηση

Σχολιάστε

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.