Πως φορολογούνται οι Αμερικάνοι και πως οι Έλληνες

foros_usa

Στην Ελλάδα:
Για εισόδημα από 0-25.000 ευρώ συντ. 22%
Για εισόδημα από 25.001-42.000 ευρώ συντ. 32%
Για εισόδημα μεγαλύτερο από 42.000 ευρώ συντ. 42%

Για Μισθωτούς και συνταξιούχους ο φόρος μειώνεται κατά 2100 ευρώ για εισόδημα μέχρι 21.000. Στα εισοδήματα πάνω από τις 21.000 ευρώ, η έκπτωση φόρου μειώνεται κατά 100 ευρώ για κάθε 1.000 ευρώ εισοδήματος μέχρι να μηδενιστεί στο επίπεδο εισοδήματος των 42.000.
Ένας άγαμος με εισόδημα 20.000 ευρώ στην Ελλάδα πληρώνει φόρο :20.000×22%=4400 , 4400-2100=2300 ευρώ
στην Αμερική για εισόδημα 20.000 δολαρίων : 8.700×10% + 11.300×15% =870+ 1695=2565 δολάρια.

Καλοδήμος Δ.

Κοινοποίηση

Leave a Comment