• Uncategorized

Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας [ΕΔΕΤ]

Το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας, στο πλαίσιο της δυναμικής πορείας ανάπτυξης του, αναβαθμίζεται αναπτύσσοντας το πρώτο υβριδικό δίκτυο τεχνολογίας αιχμής, ΕΔΕΤ3, και συνεχίζει να παρέχει προηγμένες υπηρεσίες Internet προς τα Ερευνητικά και Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας. Το ΕΔΕΤ3 είναι έργο στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και υλοποιεί την πολιτική της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, για τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των αναγκών της ερευνητικής και κοινότητας της χώρας.

Το δίκτυο ΕΔΕΤ3, αποτελεί τη μετεξέλιξη του ΕΔΕΤ2 και σηματοδοτεί τη μετάβαση από το μοντέλο μίσθωσης τηλεπικοινωνιακών κυκλωμάτων, στη μακροχρόνια μίσθωση οπτικών ινών συνολικού μήκους 7.000 χιλιομέτρων, που θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από τον ιδιόκτητο εξοπλισμό οπτικής μετάδοσης της ΕΔΕΤ, παρέχοντας ευρύτερη γεωγραφική κάλυψη.

Το ΕΔΕΤ3υποστηρίζει τη μεταγωγή κυκλωμάτων μεγάλης χωρητικότητας για εφαρμογές e-science παράλληλα με τη μεταγωγή πακέτων για κλασσική χρήση Internet. Ταυτόχρονα είναι ένα προηγμένο δίκτυο που θα διευκολύνει τον πειραματισμό σε όλες τις τεχνολογίες δικτύων που αναμένεται να εμφανιστούν τα επόμενα χρόνια.

Το ΕΔΕΤ3 επιτρέπει τη μετάδοση δεδομένων σε πολύ υψηλές ταχύτητες (έως 16 μήκη κύματος των 10 Gbps αρχικά), κάνοντας δυνατή την σε ευρεία κλίμακα χρήση προηγμένων δικτυακών εφαρμογών σε πραγματικό χρόνο. Η τηλε-εκπαίδευση, η τηλεδιάσκεψη και οι επικοινωνίες πολυμέσων είναι μόνο μερικές από τις εφαρμογές που θα διευκολύνουν την καθημερινή δραστηριότητα των Ερευνητικών και Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας.Παράλληλα, υποστηρίζονται εφαρμογές ηλεκτρονικής επιστήμης και πλέγματος υπολογιστικών συστημάτων (GRIDs). Πετυχαίνοντας την απόκτηση των δικαιωμάτων χρήσης οπτικών ινών, η ΕΔΕΤ θα παρέχει και θα διαχειρίζεται αυτόνομα την πρακτικά ανεξάντλητη χωρητικότητα του δικτύου, επιτυγχάνοντας τη βέλτιστη χρήση του.

Το ευρυζωνικό δίκτυο ΕΔΕΤ3 αναπτύσσεται πανελλαδικά και:

  • επιτρέπει την κατανεμημένη ανάπτυξη σημερινών και μελλοντικών δικτυακών εφαρμογών και υπηρεσιών πληροφορικής
  • δίνει τη δυνατότητα αδιάλειπτης σύνδεσης των χρηστών σε αυτές
  • ικανοποιεί τις εκάστοτε ανάγκες των εφαρμογών σε εύρος ζώνης, αναδραστικότητα και διαθεσιμότητα
  • αναβαθμίζεται συνεχώς και με μικρό επιπλέον κόστος ώστε να ικανοποιεί τις ανάγκες των φορέων τους οποίους εξυπηρετεί, όπως αυτές αυξάνονται ή εξελίσσονται και όπως επιτάσσεται από την πρόοδο της πληροφορικής και της τεχνολογίας επικοινωνιών.

Το ΕΔΕΤ3 αναμένεται να λειτουργήσει το Δεκέμβριο του 2007 με την εγκατάσταση του εξοπλισμού οπτικής μεταγωγής στα πρώτα 3.000 χιλιόμετρα οπτικών ινών που έχει ήδη αποκτήσει η ΕΔΕΤ, ενώ αμέσως μετά θαακολουθήσει η υλοποίηση των Μητροπολιτικών Δικτύων Αθήνας και Θεσσαλονίκης που θα διασυνδέουν με οπτικές ίνες όλα τα μεγάλα Ερευνητικά καιΕκπαιδευτικά Ιδρύματα καθώς και επεκτάσεις του δικτύου κορμού σε μικρότερες πόλεις της περιφέρειας.

Όλη η παραπάνω υποδομή θα συνδέεται με τον αποτελεσματικότερο τρόπο με τα αντίστοιχα δίκτυα της Ευρώπης, μέσω του πανευρωπαϊκού Ερευνητικού και Εκπαιδευτικού Δικτύου GN2.

Στην παρούσα φάση, η σύνδεση του δικτύου κορμού του ΕΔΕΤ με το GN2 είναι 20 Gbps (2 x 10 Gbps), ενώ αναμένεται η σύνδεση αυτή μέσα στο 2008 να πραγματοποιηθεί πάνω από μισθωμένη ίνα με ιδιόκτητο εξοπλισμό του GN2, ούτως ώστε να πραγματοποιηθεί η καλύτερη δυνατή εκμετάλλευση των δικτύων ΕΔΕΤ3 και GN2. Το GN2 αποτελεί ένα πραγματικά γιγαντιαίο σε χωρητικότητα και γεωγραφική κάλυψη υβριδικό δίκτυο, μοντέλο προς μίμηση για τα αντίστοιχα προηγμένα δίκτυα νέας γενιάς Internet των ΗΠΑ, του Καναδά και της Ιαπωνίας.

Το ΕΔΕΤ3 αποτελεί μια εθνική υποδομή, για πρώτη φορά στη διάθεση όλης της Ερευνητικής και Εκπαιδευτικής κοινότητας της χώρας, απολύτως εφάμιλλη και ισότιμα συνδεδεμένη με τις αντίστοιχες των πρωτοπόρων χωρών παγκόσμια. Στόχος του ΕΔΕΤ3 είναι να ανταπεξέλθει με επιτυχία και χωρίς περιορισμούς στις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες, όπως αυτές διαμορφώνονται από τον γρήγορο ρυθμό εξέλιξης της πληροφορικής και της τεχνολογίας των επικοινωνιών.

Το ΕΔΕΤ είναι ένα ζωντανό δίκτυο

http://netmon.grnet.gr

Κοινοποίηση

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *