Ηλ. Ρεύμα

Ευρωπαϊκός Χάρτης Τιμών Ηλεκτρικής Ενέργειας

Επιδότηση Ηλεκτρικού Ρεύματος 2022
«Για τον μήνα Ιανουάριο, η μοναδιαία επιδότηση του πρώτου εδαφίου ορίζεται στο ποσό των εκατό ογδόντα (180) ευρώ ανά Μεγαβατώρα επί της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας (ΜWh) και για τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο στο ποσό των εκατό εβδομήντα (170) ευρώ ανά Μεγαβατώρα επί της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας (Μwh). Για τους καταναλωτές, οι οποίοι είναι συμβεβλημένοι σε κυμαινόμενα τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και είναι δικαιούχοι του Τιμολογίου Υπηρεσιών Αλληλεγγύης (ΤΥΑ), η μηνιαία επιδότηση για τον μήνα Ιανουάριο ορίζεται στο ποσό των εκατό ογδόντα (180) ευρώ ανά Μεγαβατώρα επί της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας (ΜWh) ανεξαρτήτως ορίου κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και για τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο στο ποσό των εκατό εβδομήντα (170) ευρώ ανά Μεγαβατώρα επί της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας (ΜWh) ανεξαρτήτως ορίου κατανάλωσης»

https://www.rae.gr/mitroo-adeion-ilektrikis-energeias/

1.ΡΑΕ-Πρότυπο-Λογαριασμού

2.ΡΑΕ-Πρότυπο-Αίτησης

Τα παρακάτω στοιχεία είναι από το allazorevma.gr:

Σύγκριση τιμών ρεύματος:

https://energycost.gr/ [ΡΑΕ]
https://allazorevma.gr/
https://www.tsig.gr/electricity

Κοινοποίηση