Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ)

https://deddie.gr/

Ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) είναι ανώνυμη εταιρεία με σκοπό τη διαχείριση του δικτύου διανομής του ηλεκτρισμού. Ιδιοκτήτης: ΔΕΗ (51%); Macquarie (49%)‎

Ετήσια Έκθεση Οικονομικών Στοιχείων 2021

Διοικητικό Συμβούλιο

Από τους παραπάνω πίνακες προκύπτει αύξηση των αποδοχών του ΔΣ κατά 27% και των Γενικών Διευθυντών κατά 114% !!! To 2021 η ΔΕΔΔΗΕ ανήκε κατά 100% στην ΔΕΗ.

Κοινοποίηση