Ηλ. Ρεύμα

https://www.rae.gr/
Τιμολόγια Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας ανά κατηγορία Πελατών και «Τιμολόγιο Αναφοράς» Καθολικής Υπηρεσίας
https://www.rae.gr/times-kai-xreoseis/

ΔΕΔΔΗΕ

ΑΔΜΗΕ

Ευρωπαϊκός Χάρτης Τιμών Ηλεκτρικής Ενέργειας

Επιδότηση Ηλεκτρικού Ρεύματος 20o22
FEK-2022-Tefxos B-00603 (ΙΑΝ & ΦΕΒ )

FEK-2022-Tefxos B-01670
“Για όλους τους μη οικιακούς καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίοι είναι συμβεβλημένοι σε κυμαινόμενα
τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, η μοναδιαία επιδότηση ορίζεται για τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο στο ποσό των εξήντα πέντε (65) ευρώ (€) ανά Μεγαβατώρα (ΜWh) επί της κατανάλωσης ηλεκτρικής
ενέργειας, ανεξαρτήτως ορίου κατανάλωσης και για τον μήνα Απρίλιο στο ποσό των εκατόν τριάντα (130) ευρώ (€)
ανά Μεγαβατώρα (ΜWh) επί της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, ανεξαρτήτως ορίου κατανάλωσης ”

Ιανουάριος 2022 |0,18
Φεβρουάριος 2022 | 0,17
Μάρτιος 2022 | 0,17
Απρίλιος 2022 | 0,27 & 0,21
Για τον μήνα Απρίλιο του έτους 2022, η μοναδιαία επιδότηση για το πρώτο διάστημα κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας του πρώτου εδαφίου ορίζεται στο ποσό των διακοσίων εβδομήντα (270) ευρώ (€) ανά Μεγαβατώρα (MWh) επί της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας  και για το δεύτερο διάστημα κατανάλωσης του πρώτου εδαφίου ορίζεται στο ποσό των διακοσίων δέκα (210) ευρώ (€) ανά Μεγαβατώρα (MWh) επί της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας
Ιούνιος 2022 | 0,1
Ιούλιος 2022 | 0,2

Τον  Ιούνιο του 2022  έχει επιστραφεί το 60% της αύξησης για όλους τους λογαριασμούς ρεύματος που έχουν χρεωθεί οι καταναλωτές και έχουν εκδοθεί από τον Δεκέμβριο του 2021 μέχρι τον Μάιο 2022

https://www.rae.gr/mitroo-adeion-ilektrikis-energeias/

1.ΡΑΕ-Πρότυπο-Λογαριασμού

2.ΡΑΕ-Πρότυπο-Αίτησης

Τα παρακάτω στοιχεία είναι από το allazorevma.gr:

rae-2022-08-Ανακοίνωση-ΡΑΕ_Τιμολόγια_Αυγούστου2022_καιΤιμολόγιο_Αναφοράς_Καθολική-Υπηρεσία_Τελικό

rae.gr-2022-09 Τιμολόγια Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας ανά κατηγορία Πελατών και Τιμολόγιο Αναφοράς Καθολικής Υπηρ

Σύγκριση τιμών ρεύματος:

https://energycost.gr/ [ΡΑΕ]
https://allazorevma.gr/
https://www.tsig.gr/electricity

 

ΔΕΗ Α.Ε.
PROTERGIA
ELPEDISON
ΗΡΩΝ
ΖΕΝΙΘ
WATT AND VOLT/ αγοράστηκε από την protergia
NRG
ΠΑΡ. ΚΑΘ. ΥΠ/ΣΙΑΣ
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ
VOLTON
VOLTERRA
KEN
ΕΛΤΑ
ΕΛΙΝΟΙΛ
OTE AKINHTA
WE ENERGY
SOLAR ENERGY
GREEN
ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ

Κοινοποίηση