Επιβολή χρηματικών προστίμων σε 32 επιχειρήσεις από τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή για παραβιάσεις της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών.

http://www.efpolis.gr/filesbase/1280_sitefile-10466.pdf

Κοινοποίηση

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *