Τα δωρεάν εισιτήρια … που τα πληρώνεις!

Διαφήμιση της VODAFON λέει ότι δίνει δωρεάν εισιτήρια για αγώνες της Εθνικής Ελλάδας στέλνοντας μήνυμα με χρέωση 0,5ευρώ/μήνυμα!
Είναι δυνατό να υποτιμούν τόσο πολύ τη νοημοσύνη των καταναλωτών ?

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.