Σημειώσεις για το OpenOffice

http://www.it.uom.gr/teaching/open/

http://www.it.uom.gr/teaching/open/ell/Impress_module6_ell.pdf

Χειρισμός Η/Υ με λογισμικό ανοιχτού κώδικα για χρήστες Ubuntu Linux

Χειρισμός Η/Υ με λογισμικό ανοιχτού κώδικα για χρήστες MS Windows

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.