υπολογισμό της ταχύτητας ADSL

Οδηγίες για τον υπολογισμό της ταχύτητας ADSL:

http://kitz.co.uk/adsl/index.htm

υπολογισμό της ταχύτητας ADSL:

http://212.23.23.177/ADSL/default.aspx

http://www.thinkbroadband.com/

Κοινοποίηση

Leave a Comment