Μετάβαση στα έγγραφά σας από οπουδήποτε – και δωρεάν!

http://workspace.officelive.com/?cloc=el-gr

Microsoft Office Live Workspace

Μετάβαση στα έγγραφά σας από οπουδήποτε – και δωρεάν!
Προσπέλαση αρχείων από παντού

* Προσπέλαση εγγράφων από σχεδόν οποιονδήποτε υπολογιστή που διαθέτει πρόγραμμα περιήγησης Web
* Τέρμα στις μονάδες flash —τα έγγραφα είναι εκεί όταν και όπου τα χρειάζεστε
* Κοινή χρήση με προστασία κωδικού πρόσβασης, εσείς ελέγχετε ποιος μπορεί να προβάλλει και να επεξεργαστεί την εργασία σας

Εργασία με προγράμματα που γνωρίζετε

* Αποθήκευση περισσότερων από 1.000 έγγραφα του Microsoft Office σε μία τοποθεσία στο Internet
* Άνοιγμα και αποθήκευση αρχείων από γνωστά προγράμματα, όπως τα Word, Excel και PowerPoint
* Συγχρονισμός των λιστών επαφών, εργασιών και συμβάντων με το Outlook

Κάθε έγγραφο που προσθέτετε μπορεί να έχει μέγεθος έως και 25 MB. Το Office Live Workspace σάς παρέχει συνολικό χώρο αποθήκευσης 500 MB

Κοινοποίηση

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.