Πρόστιμα για καρτέλ στην αγορά βιβλίου

Πρόστιμα συνολικού ύψους 42.344 ευρώ επέβαλε η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε τρεις επιχειρήσεις εμπορίας βιβλίων της Θεσσαλονίκης, κρίνοντας ότι παραβίασαν τη νομοθεσία που αφορά τον καθορισμό εκπτωτικής πολιτικής και προέβησαν σε συμφωνίες και εναρμονισμένες πρακτικές, με πρωτοβουλία του Συλλόγου Βιβλιοχαρτοπωλών της πόλης (ΣΒΘ).
Σε ό,τι αφορά ειδικά τον ΣΒΘ, κρίθηκε ότι αυτός έλαβε αποφάσεις που εντάσσονταν σε ενιαίο σχέδιο για τον αποκλεισμό ή περιορισμό της δυνατότητας χορήγησης εκπτώσεων επί της ενιαίας τιμής, η οποία ορίζεται από τους εκδότες των πωλούμενων βιβλίων στον νομό. Σκοπός ήταν, σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, να περιορίσει ή να νοθεύσει τον ανταγωνισμό μεταξύ των μελών του.
Η Επιτροπή έλαβε τις συγκεκριμένες αποφάσεις στο πλαίσιο εξέτασης της καταγγελίας που κατατέθηκε από την εταιρεία Βιβλιοπωλεία Κόσμος Μαρία Φλωρά ΕΠΕ και αφορούσε τον ΣΒΘ και τις επιχειρήσεις Ιανός ΑΕ, Α. Μαλλιάρης Παιδεία ΑΕ και Αθανάσιος Φλώρος &  Σία ΟΕ.

ΤΑ ΝΕΑ

Κοινοποίηση

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.