Ηλεκτρονική υποβολή μισθωτήριων ακινήτων

Προ των πυλών βρίσκεται η νέα υπηρεσία που έχει δρομολογήσει η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ), που θα επιτρέπει την ηλεκτρονική υποβολή των συμβολαίων ενοικίασης ακινήτων. Μέσω αυτής, ο ιδιοκτήτης ενός ακινήτου, θα αποφεύγει την αναμονή στη ΔΟΥ της περιοχής του, προκειμένου να καταθέσει το μισθωτήριο συμβόλαιο που έχει συνάψει.
Αντιθέτως, θα μπορεί μέσω του υπολογιστή του, να υποβάλει ηλεκτρονικά το συμβόλαια, ενώ αυτομάτως θα ενημερώνεται και ο ενοικιαστής σχετικά με το περιεχόμενο του συμβολαίου. Μέχρι σήμερα, οι ιδιοκτήτες καλούνταν να προσκομίζουν το συμβόλαιο ενοικίασης (εφόσον αυτό ξεπερνά τα 100 ευρώ) στη ΔΟΥ, προκειμένου να γίνει θεώρησή του από τον προϊστάμενο της υπηρεσίας. Αυτό μάλιστα έπρεπε να γίνει εντός διαστήματος 30 ημερών από τη σύνταξη του συμβολαίου, καθώς σε αντίθετη περίπτωση, το συμβόλαιο ουσιαστικά ήταν «κενό γράμμα», μη έχοντας καμία αποδεικτική αξία στα δικαστήρια.
Πάντως, ενώ η όλη διαδικασία θα σημάνει μια σημαντική εξοικονόμηση χρόνου και θα επιτρέψει στην εφορία να έχει άμεση εικόνα των εσόδων από ενοίκια, το σίγουρο είναι ότι τα σχετικά έσοδα θα είναι περιορισμένα, καθώς η οικονομική κρίση έχει οδηγήσει τις τιμές προς τα κάτω και οι περισσότεροι ιδιοκτήτες συναινούν σε μείωση ενοικίου. Η εικόνα αυτή δεν θα αντιστραφεί ούτε με το νέο σύστημα αυτοτελούς φορολόγησης των εσόδων από ενοίκια, με συντελεστή 10% για εισοδήματα έως 12.000 ευρώ. Μέχρι πρότινος, τα εισοδήματα αυτά φορολογούνταν με βάση την φορολογία εισοδήματος και όχι αυτοτελώς.

Πηγή: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Κοινοποίηση

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.