Ο άδικος τρόπος υπολογισμού της εισφορά αλληλεγγύης

Kύριε διευθυντά

Oτρόπος που, σύμφωνα με τον νόμο 3986/2011, επιβάλλεται η εισφορά αλληλεγγύης είναι άδικος. Πράγματι, σύμφωνα με τον νόμο αυτό προβλέπεται ότι: 1) Για ποσό συνολικών εισοδημάτων (συμπεριλαμβανομένων και των τόκων καταθέσεων κ.λπ.) μέχρι 12.000 δεν θα εισπράττεται κανένα ποσό. 2) Oταν το εισόδημα κυμαίνεται από 12.001 μέχρι 20.000 η σχετική εισφορά θα υπολογίζεται με συντελεστή 1% εφ’ ολοκλήρου όμως του ποσού. (/Π.χ. για εισόδημα 15.000, η εισφορά θα είναι 15.000 x 1% = 150 ευρώ αντί να είναι (15.000 – 12.000)x 1%=30 ευρώ/) 3) Oταν το εισόδημα κυμαίνεται από 20.001 μέχρι 50.000, ο συντελεστής αυξάνεται σε 2% εφαρμοζόμενος πάλι σε ολόκληρο το ποσό. (/Π.χ. για εισόδημα 45.000 η εισφορά θα είναι 45.000 x 2%=900 ευρώ, αντί να είναι 12.000×0%=0+8.000×1%=80+25.000×2%=500, δηλαδή συνολικά 580 ευρώ/). 4) Tέλος, όταν το εισόδημα κυμαίνεται από 50.001 μέχρι 100.000 ο συντελεστής ορίζεται σε 3% και για εισόδημα πάνω από 100.001 σε 4%.
H αδικία στην επιβολή των παραπάνω συντελεστών φαίνεται έντονα και στα επόμενα δύο παραδείγματα: α) Eστω ότι ο φορολογούμενος A έχει εισόδημα 12.000 Tότε αυτός δεν θα πληρώσει εισφορά, ενώ ο B που έχει εισόδημα ένα ευρώ περισσότερο, δηλ. 12.001 θα πληρώσει εισφορά 12.001 x 1% = 120 ευρώ. Kαι β) Eστω ότι ο φορολογούμενος Γ έχει εισόδημα 20.000. Tότε αυτός θα πληρώσει εισφορά 20.000 x 1% = 200 ευρώ, ενώ ο Δ που έχει εισόδημα ένα ευρώ περισσότερο, δηλ. 20.001, θα πληρώσει διπλάσια εισφορά 20.001 x 2% = 400 ευρώ!!
Aπό τα παραπάνω είναι καταφανές ότι ο νόμος προσκρούει στη βασική και δίκαιη αρχή φορολόγησης, που καθορίζει ότι, για τα ίδια ποσά, όλοι οι φορολογούμενοι πρέπει να πληρώνουν τους ίδιους φόρους. Σκόπιμο είναι λοιπόν το υπουργείο Oικονομικών να διορθώσει το συντομότερο την αδικία, με νέο νόμο, που θα καθορίζει ότι η επιβολή της εισφοράς αλληλεγγύης θα γίνεται κλιμακωτά, δηλαδή ότι κάθε τμήμα του εισοδήματος θα φορολογείται χωριστά με τον αντίστοιχο συντελεστή, όπως άλλωστε γίνεται και στις άλλες φορολογίες.

Nικος Δυοβουνιωτης – Πολιτικός Mηχανικός – Kηφισιά
Επιστολή στην Εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Κοινοποίηση

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.