Ενας viewer που ανοίγει σχεδόν όλα τα αρχεία!

http://www.freeopener.com/

ένας viewer που ανοίγει σχεδόν όλα τα αρχεία!
Οι τύποι των αρχείων που ανήκει είναι:
http://www.freeopener.com/formats.html

Κοινοποίηση

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.