Όσα πρέπει να ξέρετε για την επίδραση στην υγεία μας των κινητών και κεραιών κινητής τηλεφωνίας.

Για μια ακόμα φορά οι πολίτες αντιδρούν στην εγκατάσταση κεραίας κινητής τηλεφωνίας.
Ποια είναι όμως τα επιστημονικά δεδομένα για την επίδραση της ακτινοβολίας των  κινητών και  κεραιών κινητής τηλεφωνίας;
Την απάντηση δίνει Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) εδώ

Μεταξύ άλλων αναφέρεται :
18. Κατοικώ κοντά σε σταθμό βάσης κινητής τηλεφωνίας. Υπάρχει κίνδυνος;
Στις περιπτώσεις όπου ο γενικός πληθυσμός έχει πρόσβαση στην περιοχή γύρω από το σταθμό βάσης, τα επίπεδα του ραδιο σήματος είναι συνήθως πολύ χαμηλότερα ακόμη και από τις αυστηρότερες διεθνώς υιοθετημένες οδηγίες επιτρεπτής έκθεσης. Μόνο σε περιοχές πολύ κοντά και ισοϋψείς προς στις κεραίες μπορεί να υπάρξει υπέρβαση των ορίων επιτρεπτής έκθεσης. Ο διαχειριστής του δικτύου λαμβάνει μέτρα για να εμποδίσει την πρόσβαση του κοινού σε αυτές τις περιοχές, τοποθετώντας τις κεραίες στην κορυφή στύλων ή στη στέγη πολυόροφων κτιρίων. Οι σταθμοί βάσης κινητής τηλεφωνίας του συστήματος GSM λειτουργούν υπό χαμηλή ισχύ εκπομπής για την ελαχιστοποίηση της παρεμβολής από γειτονικούς σταθμούς που θα μπορούσε να επηρεάσει την ποιότητα των κλήσεων. Σε ένα συνήθη σταθμό βάσης κινητής τηλεφωνίας τεχνολογίας GSM εγκατεστημένο στην οροφή ενός κτιρίου ή πάνω στα στύλο, η τυπική μέγιστη ισχύς εκπομπής προς περιοχές ελεύθερης πρόσβασης από το γενικό πληθυσμό είναι σημαντικά μικρότερη από τα περισσότερα εθνικά πρότυπα για την έκθεση σε εκπομπές ΡΣ.

Έκδοση της ΕΕΤΤ με θέμα: Τι πρέπει να γνωρίζουμε για τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας εδώ

Έκδοση της ΕΕΤΤ με θέμα: Ηλεκτρομαγνητική Ακτινοβολία και  Κινητή Τηλεφωνία  εδώ

 

Κοινοποίηση

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.