Βελτίωση της εξυπηρέτησης των καταναλωτών σε τηλεφωνία και Internet προωθεί η ΕΕΤΤ

5 Αυγούστου 2013

Η ΕΕΤΤ, σύμφωνα με τον πρόσφατο Κανονισμό που έχει εκδώσει για τους όρους αδειοδότησης και λειτουργίας στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, επιβάλλει αυξημένες υποχρεώσεις στους παρόχους για την προάσπιση των δικαιωμάτων των καταναλωτών σε τηλεφωνία και Internet.

Συγκεκριμένα, για τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των αιτημάτων/παραπόνων/καταγγελιών, η ΕΕΤΤ:
α) επιβάλλει στους παρόχους, μεταξύ άλλων, την υποχρέωση να:

  • απαντούν εγγράφως στον κάθε συνδρομητή εντός 20 ημερολογιακών ημερών.
  • αποδίδουν σε κάθε αίτημα ένα μοναδικό αριθμό αναφοράς (ο οποίος θα φέρει αριθμό πρωτοκόλλου και ημερομηνία παραλαβής).

β) συστήνει στους καταναλωτές να:

  • αιτούνται το μοναδικό αριθμό αναφοράς ταυτόχρονα με την υποβολή του αιτήματος/παραπόνου/καταγγελίας.
  • απευθύνονται στον Τομέα Εξυπηρέτησης Καταναλωτών της ΕΕΤΤ, για τα ζητήματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της και  επισυνάπτοντας κάθε έγγραφη επικοινωνία με τον πάροχο, εφόσον δεν λάβουν απάντηση μετά το πέρας της προθεσμίας των 20 ημερών.

Η ΕΕΤΤ θα συνεχίσει να επικεντρώνει τις δράσεις της με σκοπό την εκπλήρωση των υποχρεώσεων των παρόχων, τον έλεγχο των χρεώσεων, καθώς και τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών, της εξυπηρέτησης και της προσυμβατικής ενημέρωσης των καταναλωτών. 

Αναλυτική ενημέρωση της ΕΕΤΤ για τους καταναλωτές είναι αναρτημένη στο www.eett.gr.    

Κοινοποίηση

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *