Γραφικές παραστάσεις συναρτήσεων στην αναζήτηση του Google!

Γράψτε στη μηχανή αναζήτησης την συνάρτηση ή τις συναρτήσεις που θέλετε να κάνετε τη γραφική παράσταση.
π.χ γράφοντας: x/2, (x/2)^2, ln(x), cos(pi*x/5) παίρνετε τη παρακάτω γραφική παράσταση:

Προσοχή: Οι μεταβλητές να είναι στα αγγλικά!!!

Κοινοποίηση

Σχολιάστε

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.