Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου (e-Παράβολο)

Πιλοτική Λειτουργία

Η εφαρμογή ηλεκτρονικού Παραβόλου (e-Παράβολο) είναι διαθέσιμη

H διαδικασία της του ηλεκτρονικού Παραβόλου περιλαμβάνει:
1. Δημιουργία Παραβόλου: Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να συμπληρώσει την σχετική ηλεκτρονική φόρμα για τη χορήγηση του παραβόλου που επιλέγει και η εφαρμογή εκδίδει μοναδικό ψηφιακό «κωδικό παραβόλου» που αντιστοιχεί στο ηλεκτρονικό παράβολο. Στη συνέχεια θα εκτυπώνει το ηλεκτρονικό παράβολο για να το καταθέσει στον φορέα.
2. Πληρωμή Παραβόλου: Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να πληρώσει το αντίστοιχο ποσό του e-Παραβόλου σε οποιαδήποτε τράπεζα ή τα ΕΛΤΑ με τον «κωδικό παραβόλου» (σε κατάστημα της τράπεζας ή και στα εναλλακτικά δίκτυα – ΑΤΜ, Web banking και phone banking).
3. Κατάθεση Παραβόλου στον Φορέα: Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να καταθέσει-χρησιμοποιήσει το e-Παράβολο στον φορέα για τον οποίο το έχει εκδώσει. Στην συνέχεια, ο υπάλληλος του φορέα, θα κάνει τον έλεγχο και τη δέσμευση του e-Παραβόλου μέσω της εφαρμογής.
Η εφαρμογή λειτουργεί πιλοτικά για παράβολα του Υπουργείου “Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων”

Κοινοποίηση

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.