Ο ψηφιακός καταναλωτής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 05.04.2014 : 13:07
Αποψη: Ο ψηφιακός καταναλωτής
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ*, εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 5-4-2014

Η σχέση μεταξύ παραγωγού και καταναλωτή κυριαρχείτο τις προηγούμενες δεκαετίες από έναν μονόπλευρο αγώνα σχετικά με την προσέλκυση της προσοχής του καταναλωτή. Οι επιχειρήσεις ερευνούσαν τους καθοριστικούς παράγοντες της συμπεριφοράς του καταναλωτή, ώστε με πάντοτε επιθετικά μέσα πολύ στοχευμένα να προσελκύσουν την προσοχή του. Η σχέση ανάμεσα σε προσφέροντα και ζητούντα ήταν προσανατολισμένη τις περισσότερες φορές μονόπλευρα και βραχυπρόθεσμα στις μεμονωμένες συναλλαγές. Αυτό όμως φαίνεται να έχει αλλάξει θεμελιωδώς εδώ και μερικά χρόνια. Πρωτίστως, οι καταναλωτές έχουν αποκτήσει μέσω του Διαδικτύου σε σημαντικό βαθμό ακρόαση. Αυτοί ανταλλάσσουν μεταξύ τους προϊόντα της επιχείρησης με εναλλακτικά των ανταγωνιστών της, αξιολογούν τις αποδόσεις τους, διαφημίζουν τα αγαπημένα τους προϊόντα και προβαίνουν σε συστάσεις. Η συνολική δημιουργία αξίας έχει καταστεί μια συνεργατική διαδικασία, η οποία χαρακτηρίζεται αλληλεπιδραστική δημιουργία αξίας.

Χάρη στη διαφάνεια της πληροφόρησης γίνεται όλο και πιο δύσκολο να εφαρμόσουμε μια τοπική διαφοροποίηση της τιμής. Οι αξιολογήσεις και οι συστάσεις των καταναλωτών αποκτούν πάνω απ’ όλα όλο και μεγαλύτερη σημασία. Αυτές οι αξιολογήσεις προέρχονται άμεσα από τους καταναλωτές, οι οποίοι ανταλλάσσουν σε πλατφόρμες απόψεων και σε online – καταλόγους τις εμπειρίες τους σχετικά με την απόδοση ενός προϊόντος. Ενας όλο και μεγαλύτερος αριθμός ενεργητικών πελατών διατυπώνει τις ατομικές του επιθυμίες και εισφέρει από μόνος του στη δημιουργία αξίας. Κριτική και μη ικανοποίηση εξωτερικεύονται σήμερα γρηγορότερα και με μεγαλύτερη πίεση από πριν. Παρατηρείται μια νέα διάσταση του ακτιβισμού των πελατών. Αυτό δεν περιορίζεται μόνο στο ότι οι πελάτες ασκούν κριτική γρηγορότερα και πιο μεγαλόφωνα ή αποδίδουν επαίνους, αλλά πάνω απ’ όλα πράττουν ενεργητικά.

Με την αυξανόμενη εξατομίκευση των απαιτήσεων και των αναγκών των πελατών, η οποία εκδηλώνεται μέσω του Διαδικτύου και η οποία οδηγεί στην επιθυμία για ιδιαίτερα προϊόντα ή αποδόσεις, μπορεί να λεχθεί ότι έχει δημιουργηθεί ένας νέος βασικός τύπος καταναλωτή, ο ψηφιακός καταναλωτής, ο οποίος διαφέρει από τον παθητικό-κλασικό καταναλωτή. Για πρώτη φορά στην ιστορία είναι το μεμονωμένο άτομο δέκτης και αποστολέας πληροφοριών συγχρόνως και το facebook, το twitter, κ.λπ. είναι το σύστημα επιχείρησής του. Βεβαίως μπορεί να πει κανείς ότι στο μέλλον τα κοινωνικά δίκτυα και οι καμπάνιες του ιονικού μάρκετινγκ (viral marketing), των οποίων πολλαπλασιαστικό μέσο είναι το άτομο, σε πολλές αγορές-στόχους θα αποφασίζουν εάν ένα προϊόν θα καθιερωθεί στην αγορά ή εάν αυτό οριστικά αποτύχει. Γι’ αυτό ο ψηφιακός καταναλωτής είναι απαιτητικός. Μόνο μια στενή σύνδεση δημιουργικότητας και διαφημιστικών μέσων θα καταστήσει δυνατή την επικοινωνία, η οποία θα θέτει τον καταναλωτή στο κέντρο και με σχετικά μηνύματα. Για τις επιχειρήσεις αυτό σημαίνει ότι πρέπει να καταλάβουν ότι δραστηριοποιούνται σ’ έναν όλο και περισσότερο δικτυωμένο και ψηφιακό κόσμο, όπου οι καταναλωτές είναι συχνά περισσότερο πληροφορημένοι από τις επιχειρήσεις, αφού γνωρίζουν και πληροφορούνται με ταχύτητα που δεν ελέγχεται.

* Ομότιμος καθηγητής Μάρκετινγκ στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Κοινοποίηση

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.