750 ηλεκτρονικά φαρμακεία στην Ελλάδα

Έρευνα για τα online φαρμακεία
Ολοκληρώθηκε πρόσφατα η μεγάλη Έρευνα του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικού Εμπορίου (ELTRUN) του ΟΠΑ για την καταγραφή, ανάλυση και αξιολόγηση των ηλεκτορνικών φαρμακείων στην Ελλάδα. Η μελέτη ανέλυση 210 ηλεκτρονικά φαρμακεία (από τα 750 που λειτουργούν αυτή την στιγμή στην Ελλάδα), ενώ αξιοποιήθηκαν και οι απόψεις των Online αγοραστών από την αντίστοιχη ετήσια έρευνα του ELTRUN.

ΔΕΊΤΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ

Κοινοποίηση

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top