Γλιτώστε φόρους με αποδείξεις

Στο «κυνήγι» συγκέντρωσης παραστατικών οι κάτοχοι ακίνητης περιουσίας

Με προνοητικές κινήσεις, οι οποίες όμως θα πρέπει να γίνουν μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου, οι ιδιοκτήτες ακινήτων μπορούν να εξασφαλίσουν από τώρα σημαντική μείωση του πρόσθετου φόρου που θα κληθούν να πληρώσουν το 2009 για τα φετινά εισοδήματα ή ακόμη και να μετατρέψουν το εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας από χρεωστικό σε μηδενικό ή πιστωτικό.

Ομως σε κάθε περίπτωση για να επιτευχθεί ο στόχος της μείωσης της φορολογικής επιβάρυνσης θα πρέπει να έχουν όλοι οι ιδιοκτήτες μαζέψει τις σχετικές αποδείξεις.

Ποιες αποδείξεις αναγνωρίζει η εφορία;

Δαπάνη για επισκευές

Η δαπάνη που καταβάλλεται για παροχή υπηρεσιών σε υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, ελαιοχρωματιστές και λοιπούς επαγγελματίες που ασχολούνται με την επισκευή και συντήρηση οικοδομών, όπως ξυλουργούς, επαγγελματίες τοποθέτησης πλακιδίων, υαλοπινάκων και μεταλλικών κουφωμάτων, συντηρητές καλοριφέρ, ασανσέρ κ.λπ. μειώνουν το φορολογητέο εισόδημα. Από τις δαπάνες αυτές, εκπίπτει το 40% από το εισόδημα που θα δηλωθεί το 2009. Το συνολικό ποσό των δαπανών που αφαιρείται από το εισόδημα δεν μπορεί να υπερβεί τα 8.000 ευρώ και για του δύο συζύγους. Προϋπόθεση για να αναγνωρισθεί η έκπτωση είναι να προσκομισθούν οι αποδείξεις μαζί με τη φορολογική δήλωση που θα υποβληθεί την άνοιξη.

Δαπάνη ενοικίου

Αποδείξεις που έχουν εκδοθεί από τον εκμισθωτή ή το νόμιμο εκπρόσωπό του. Αντί των οικείων αποδείξεων καταβολής ενοικίου, ο φορολογούμενος δικαιούται να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, από την οποία να προκύπτει το ποσό του ενοικίου που καταβλήθηκε από αυτόν για κύρια κατοικία του ιδίου και της οικογένειάς του, ώς και τα στοιχεία των δικαιούχων στους οποίους το κατέβαλε και τον αριθμό του φορολογικού μητρώου των εκμισθωτών. Ποσοστό 20% της δαπάνης ενοικίου, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί τα 1.200 ευρώ, μειώνει το συνολικό φόρο. Η μείωση αυτή αναγνωρίζεται μόνο όταν ο φορολογούμενος αναγράφει στις οικείες ενδείξεις της ετήσιας δήλωσης φόρου εισοδήματος τον ΑΦΜ του εκμισθωτή.

Για την απόδειξη της δαπάνης που καταβλήθηκε για ενοίκιο κύριας κατοικίας από τον φορολογούμενο εφόσον η ηλικία του είναι μέχρι 40 ετών, σε περίπτωση εγκατάστασης από το έτος 2005 και μετά στην περιφέρεια, είτε ο φορολογούμενος προέρχεται από τον τόπο στον οποίο εγκαθίσταται είτε μετακινείται από τους νομούς Αττικής ή Θεσσαλονίκης ή από άλλο τόπο της περιφέρειας, απαιτούνται επίσης φωτοαντίγραφο της ταυτότητας του φορολογουμένου που έχει υπογράψει το μισθωτήριο συμβόλαιο και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι από το έτος 2005 και μετά (ακριβής ημερομηνία) μετεγκαταστάθηκε ο φορολογούμενος από τον νομό Αττικής ή Θεσσαλονίκης στην επαρχία ή μετακινήθηκε από έναν τόπο της επαρχίας σε άλλο.

Οσοι παίρνουν στεγαστικό επίδομα, ανεξάρτητα από το ύψος του, δεν δικαιούνται την έκπτωση.

kathimerini

Κοινοποίηση

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.