Το δημόσιο νοικιάζει σε προκλητικά χαμηλές τιμές «παραλίες χρυσορυχεία»

Το Δημόσιο νοικιάζει σε πολύ χαμηλές τιμές παραλίες «χρυσορυχεία» – Η περίπτωση του Nammos στη Μύκονο
Θανάσης Κουκάκης , CNN Greece
07:10 Δευτέρα, 21 Αυγούστου 2017

Σε προκλητικά χαμηλές τιμές ενοικιάζει το υπουργείο Οικονομικών «παραλίες φιλέτα» σε νησιά όπως η Μύκονος, με τις αντισυμβαλλόμενες επιχειρήσεις να βγάζουν το ετήσιο μίσθωμα μέσα σε λίγες ημέρες!

Το γεγονός αυτό δείχνει πως η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας του υπουργείου Οικονομικών αδυνατεί να αποτιμήσει εμπορικά την αξία των αιγιαλών που αποδεικνύονται «χρυσορυχεία» για τους μισθωτές.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του beach bar-restaurant Nammos στην παραλία της Ψαρρούςστη Μύκονο. Η σύμβαση που συνομολόγησε στις 26 Ιουλίου 2017 η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας, μέσω της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας Αιγαίου για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης κοινόχρηστης έκτασης αιγιαλού και παραλίας με την εταιρεία «Nammos Restaurant by the Sea Ανώνυμη Τουριστική Ξενοδοχειακή Εταιρεία Εκμετάλλευσης Εστιατορίων», βγάζει κυριολεκτικά μάτια.

Η τριετής σύμβαση (εκπνέει στις 31 Δεκεμβρίου 2019) προβλέπει την εκμίσθωση του κοινόχρηστου αιγιαλού και της παραλίας για απλή χρήση και συγκεκριμένα για την τοποθέτηση ομπρελοξαπλωστρών. Βάση της σύμβασης, στην προς παραχώρηση έκταση του κοινόχρηστου αιγιαλού μπορούν να τοποθετηθούν έως 27 σετ ομπρελών (27 ομπρέλες με 54 ξαπλώστρες).

Το πιο ενδιαφέρον κομμάτι της σύμβασης σχετίζεται με το μίσθωμα. Αυτό ορίσθηκε στο ποσό των 80 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο για το σύνολο της τριετούς παραχώρησης. Έτσι, συνολικά το Δημόσιο θα εισπράξει από τους ιδιοκτήτες του Nammos ως ετήσιο μίσθωμα το ποσό των 21.600, ενώ στο σύνολο της τριετίας αυτοί θα καταβάλουν 64.800 ευρώ!

Απόσβεση σε 27 ημέρες

Να σημειωθεί πως το σετ ομπρέλας στο Nammos ενοικιάζεται σε τιμή που ξεκινά από τα 90 ευρώ, ήτοι μέσα σε μια ημέρα το ελάχιστο κέρδος της επιχείρησης μόνον από την παραχώρηση των προαναφερόμενων ομπρελοξαπλωστρών ανέρχεται σε 2.430 ευρώ. Πιο απλά μέσα σε λιγότερο από 10 ημέρες οι ιδιοκτήτες του Nammos έχουν αποσβέσει το ετήσιο μίσθωμα και μέσα σε 27 ημέρες το σύνολο του τριετούς μισθώματος.

Ωστόσο, το γεγονός αυτό δεν σημαίνει πως το Δημόσιο θα λάβει και γρηγορότερα το μίσθωμα. Βάσει της συμφωνίας, το 50% του μισθώματος (32.400 ευρώ) θα καταβληθεί σε τρεις ισόποσες δόσεις. Η πρώτη δόση ύψους 10.800 ευρώ καταβλήθηκε ήδη πριν την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου, η δεύτερη δόση θα καταβληθεί μέχρι τις 31/3/2018 και η τρίτη δόση ύψους 10.800 θα καταβληθεί μέχρι τις 31/3/2019.

Το υπόλοιπο ποσοστό 50% επί του συνολικού μισθώματος, υπέρ του Δήμου Μυκόνου (ύψους 32.400) θα καταβληθεί σε πέντε ισόποσες δόσεις των 6.480 ευρώ εκάστη. Η πρώτη δόση πιστώθηκε ήδη, η δεύτερη δόση θα πληρωθεί μέχρι 31/03/2018 , η τρίτη δόση θα καταβληθεί μέχρι τις 31/05/2018, η τέταρτη δόση μέχρι τις 31/03/2019 και η πέμπτη δόση μέχρι τις 31/05/2019.

 Οι όροι της σύμβασης

Η σύμβαση προβλέπει πως «η παραχώρηση γίνεται αποκλειστικά για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους» (σετ ομπρελών) και πως «η άσκηση άλλης δραστηριότητας επιφέρει τις κυρώσεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας για τον αιγιαλό και την παραλία». Σύμφωνα με τη σύμβαση:

  • Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση που αλλοιώνει τη φυσική μορφολογία και τα βιοτικά στοιχεία των χώρων αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, καθώς και τον κοινόχρηστο τους χαρακτήρα.
  • Μέσα στο μίσθιο δε θα γίνει καμία εγκατάσταση και οποιοδήποτε δομικό έργο, ενώ επιτρέπονται αποκλειστικά κατασκευές μη μόνιμου χαρακτήρα προς διευκόλυνση της πρόσβασης και κυκλοφορίας των λουομένων και για την ασφάλεια τους.
  • Ο μισθωτής έχει την υποχρέωση να μεριμνά για τον καθημερινό καθαρισμό και γενικά για την εξασφάλιση της καθαριότητας και της αισθητικής του χώρου της ακτής και του περιβάλλοντος.
  • Απαγορεύεται η τοποθέτηση ηχητικών συστημάτων στο δημόσιο χώρο.
  • Η παραγόμενη στάθμη θορύβου από μουσική ή σχετικές χρήσεις της κύριας επιχείρησης οφείλει να μην ξεπερνάει τα 50 ντεσιμπέλ σε οποιοδήποτε σημείο της παραχωρούμενης έκτασης.

Τέλος, η σύμβαση προβλέπει πως σε περίπτωση μη συμμόρφωσης το αρμόδιο Αυτοτελές Γραφείο Δημόσιας Περιουσίας θα λάβει άμεσα τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας της κοινόχρηστης Δημόσιας Περιουσίας.

Ξεκαθαρίζεται δε πως «απαγορεύεται απόλυτα οποιαδήποτε μετατροπή της χρήσης του μισθίου πέραν αυτής που προβλέπεται στο παρόν συμφωνητικό μίσθωσης, όπως και η συνολική ή μερική υπεκμίσθωση, καθώς και η με ή χωρίς αντάλλαγμα παραχώρηση της χρήσης του μισθίου σε τρίτους» και πως «σε περίπτωση που ο μισθωτής δεν εφαρμόσει τους όρους ή επεκταθεί στην πέραν της παραχώρησης προσδιορισμένη θέση κάνοντας χρήση μεγαλύτερης έκτασης ή τοποθετώντας περισσότερα σετ ομπρελών από τα προβλεπόμενα», τότε η Περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας Αιγαίου θα προβεί στη λήψη όλων των απαιτούμενων μέτρων προστασίας.

πηγή

Προσθήκη του Διαχειριστή
 Όλες οι συμβάσεις παραχώρησης αιγιαλού καθορίζουν ότι:  Η μέγιστη παραχωρούμενη επιφάνεια δεν μπορεί να ξεπερνά το 50% μιας παραλίας, να υπάρχουν οριζόντιοι και κάθετοι διάδρομοι μήκους ενός μέτρου και οι ξαπλώστρες  πρέπει κατ’ ελάχιστον να έχει χώρο 5 τετραγωνικών μέτρων. Προφανώς σπάνια τηρούνται αυτοί οι όροι. Χαρακτηριστική είναι η παρακάτω φωτογραφία που βρήκα στο internet όταν έκανα αναζήτηση με τη λέξη Nammos…. Την ίδια εικόνα έχει η συντριπτική πλειοψηφία των παραχωρούμενων παραλιών.

Κοινοποίηση

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.