Διπλάσιες ταχύτητες για τους συνδρομητές του ΟΤΕ

Διπλάσιες ταχύτητες για τους συνδρομητές του ΟΤΕ
Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2009

Αναβαθμίζονται από τον ερχόμενο Απρίλιο, σε όλη τη χώρα και χωρίς πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση για τους συνδρομητές, όλες οι ταχύτητες των ευρυζωνικών συνδέσεων του ΟΤΕ, στο πλαίσιο της στρατηγικής του για τη διάδοση της ευρυζωνικότητας.

Οπως ανακοίνωσε χθες ο οργανισμός, όλες οι συνδέσεις ταχύτητας 1 Μbps θα αναβαθμιστούν αυτόματα σε 2 Μbps και όλες οι συνδέσεις 4 Μbps θα αναβαθμιστούν αυτόματα σε 8 Μbps. Με την ολοκλήρωση της παραπάνω αναβάθμισης οι προσφερόμενες ταχύτητες θα είναι 2 Μbps, 8 Μbps, ως και 24 Μbps.

Οπως επισημαίνει ο ΟΤΕ, οι παραπάνω αναβαθμίσεις αφορούν τόσο νέους όσο και υφιστάμενους πελάτες, οικιακούς και επιχειρησιακούς, λιανικής και χονδρικής. Κατά την έναρξη των αναβαθμίσεων, που θα γίνει τον Απρίλιο, όπως προαναφέρθηκε, θα ανακοινωθεί και η νέα ανταγωνιστική τιμολογιακή πολιτική για το σύνολο των προσφερομένων ταχυτήτων ΑDSL. Σημειωτέον ότι όλα τα παραπάνω τελούν υπό την έγκριση της ΕΕΤΤ. Οπως διευκρινίζεται, οι σχεδιαζόμενες αναβαθμίσεις, εκτός από ακόμη πιο γρήγορη μεταφορά δεδομένων, δίνουν τη δυνατότητα χρήσης προηγμένων ευρυζωνικών υπηρεσιών που απαιτούν μεγαλύτερη χωρητικότητα δικτύου.

Κοινοποίηση

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top