Δωρεάν παροχή υπηρεσιών για την εύρυθμη υποστήριξη της επαγγελματικής & κοινωνικής δραστηριότητας για τον αποτελεσματικό περιορισμό της πανδημίας

Ο ΣΕΠΕ προχώρησε στη δημιουργία ειδικής ενότητας στο portal του, όπου αναρτώνται οι δωρεάν λύσεις και εφαρμογές, οι οποίες συνδράμουν στον περιορισμό των προσωπικών επαφών και κατά συνέπεια, στη μετάδοση του Covid-19. Στη συγκεκριμένη ενότητα, αναρτώνται οι δωρεάν προσφερόμενες λύσεις και οι επιχειρήσεις, που τις παρέχουν, μαζί με μία σύντομη περιγραφή κάθε λύσης, καθώς και σύνδεσμος που θα παραπέμπει στο portal της αντίστοιχης επιχείρησης, όπου θα μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος (μικρομεσαίες επιχειρήσεις, επαγγελματίες, ιδιώτες, πολίτες, οργανισμοί, εκπαιδευτικοί οργανισμοί, κ.λπ.) να έχει πρόσβαση σε στοιχεία επικοινωνίας και αναλυτική πληροφόρηση για την αξιοποίηση των προσφερόμενων υπηρεσιών.

Ταυτόχρονα, ο ΣΕΠΕ καλεί οποιαδήποτε επχείρηση τεχνολογίας επιθυμεί να προσφέρει αντίστοιχη λύση ή/ και υπηρεσία δωρεάν και να αναρτηθούν οι αντίστοιχες πληροφορίες στο portal του (www.sepe.gr), να αποστείλει περιγραφή λύσης max150 λέξεις, link το οποίο θα παραπέμπει σε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προσφορά και στοιχεία επικοινωνίας της επιχείρησης στο info@sepe.gr.

http://www.sepe.gr/gr/content/coronavirus/

SEPE_Logo_Gr
Κοινοποίηση

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.