Πακέτο συμβατότητας με τις εκδόσεις αρχείων του Word, Excel και PowerPoint 2007 του Microsoft Office.

Πακέτο συμβατότητας με τις εκδόσεις αρχείων του Word, Excel και PowerPoint 2007 του Microsoft Office.

Αφού εγκαταστήσετε το Πακέτο συμβατότητας εκτός από τα Microsoft Office 2000, Office XP ή Office 2003 θα μπορείτε να ανοίγετε, να επεξεργάζεστε και να αποθηκεύετε αρχεία χρησιμοποιώντας εκδόσεις αρχείων, νέες για το Word, το Excel και το PowerPoint 2007.

Download: http://tinyurl.com/6yn7ts

Κοινοποίηση

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.