Διαχειριστίτε τις διεργασίες του υπολογιστή σας… ΔΩΡΕΑΝ

Process Lasso is a unique new technology intended to automatically adjust the allocation of CPU cycles so that system responsiveness is improved in high-load situations. It does this by temporarily lowering the priorities of processes that are consuming too many CPU cycles, there-by giving other processes a chance to run if they are in need. This process priority optimization is useful for both single and multi-core processors. No longer will a single process be able to bring your system to a virtual stall.

http://www.bitsum.com/prolasso.php

Κοινοποίηση

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.