Ο Safari 4 beta πιάνει 100% στο Acid3 test

Ο Maciaj Stachowiak της ομάδας του WebKit ανακοίνωσε ότι η μηχανή που βρίσκεται πίσω από τον Safari είναι η πρώτη που περνάει το Acid4 test, συμπεριλαμβανομένου και του όρου του “smooth animation rendering” (ομαλή απόδοση της κίνησης).

Το Acid3 είναι μία σελίδα από το Web Standards Project που μετράει πόσο καλά μία rendering μηχανή ακολουθεί τα τρέχοντα web standards, και συγκεκριμένα το DOM και τη JavaScript. 

 

Το Μάρτιο, και το WebKit του Safari αλλά και το Presto της Opera, ανακοίνωσαν ότι έπιασαν το 100% του σκορ. Εκτός από το αριθμημένο αποτέλεσμα, το test απαιτεί ο browser να κάνει άριστο render στα pixels καθώς να έχει και ομαλή κίνηση.

Σήμερα η τελευταία build του WebKit πέρασε και το τελευταίο μέρος τους test.

Ο Stachowiak αναφέρει ότι αυτό έγινε λόγω των πρόσφατων βελτιώσεων της ταχύτητας στη JavaScript στο DOM και στο rendering.

Πάντως καμία από της σταθερές εκδόσεις που μπορούμε να κατεβάσουμε δεν φτάνει το 100%. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα στη Wikipedia, ο Safari 3.1.2 έχει σκορ 75, ο Firefox 3.0.2 ακουμπάει τα 71, ο Opera 9.52 φτάνει τα 84, και τελευταίος ο Internet Explorer 7 με σκορ μόλις 14.

Στα εσωτερικά builds, ο Safari 4.0 Developer Preview φτάνει το 100, η τελευταία build του Firefox Gecko engine πηγαίνει ως το 87, η ποιο πρόσφατη build του Opera κερδίζει το 99, η νέα beta του Google Chrome πιάνει τα 79, και πάλι τελευταίος ο Internet Explorer 8 Beta 2 που πιάνει μόνο 21.

Στους mobile browsers, ο Safari για το iPhone 2.1 πιάνει τα 74, ο Netfont μόλις 11, ο Opera Mobile το 2 ενώ ο Opera Mini το 79. Ο Pocket Internet Explorer δεν μπορεί να τρέξει το test λόγω κάπου προβλήματος με την υποστήριξη της JavaScript.

Κοινοποίηση

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *