Πολλοί άνθρωποι να εργάζονται για το ίδιο κείμενο ταυτόχρονα

επιτρέπει σε πολλούς ανθρωπους να  εργάζονται για το ίδιο κείμενο ταυτόχρονα..

http://etherpad.com/

http://www.gdoc.com/

Κοινοποίηση

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top