Πολιτικοί, δικηγόροι και συμβολαιογράφοι

Η κυβέρνηση σκέφτηκε αρκετές εβδομάδες τα μέτρα για την τόνωση της οικοδομής και τη μείωση του κόστους των μεταβιβάσεων ακινήτων, αλλά μάλλον δείλιασε μπροστά στην εκλογική πελατεία της.
Δεν δικαιολογείται διαφορετικά η απόφαση να μειώσει από 1,2% σε 1% τα συμβολαιογραφικά έξοδα αντί να καταργήσει τις υποχρεωτικές διοικητικά καθοριζόμενες αμοιβές των συμβολαιογράφων, όταν η χώρα μας εγκαλείται για αυτό το καθεστώς από την ΕΕ.
«Ελεγκτές» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έρχονται στην Αθήνα για να ελέγξουν τον βαθμό προσαρμογής της δημόσιας διοίκησης στην απελευθέρωση των υπηρεσιών, η μείωση της αμοιβής των συμβολαιογράφων θα απασχολήσει τους κοινοτικούς.
Ως γνωστόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαφωνεί με τον καθορισμό συγκεκριμένης αμοιβής στους συμβολαιογράφους και στους δικηγόρους (είτε είναι 1% είτε 1,2% κτλ.), διότι, όπως υποστηρίζει, εμποδίζεται η ελεύθερη παροχή υπηρεσιών, νοθεύεται ο ελεύθερος ανταγωνισμός και δυσκολεύεται η ελεύθερη διακίνηση των εργαζομένων.
Σύντομα μάλιστα η Ελλάδα θα οδηγηθεί και για αυτό το θέμα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, κάτι που γνωρίζουν πολύ καλά οι υπουργοί του «οικονομικού διευθυντηρίου», οι οποίοι συζήτησαν επί μακρόν τα μέτρα τόνωσης της οικοδομής.
Ισως όμως θα έπρεπε η κυβέρνηση να εξηγήσει στους πολίτες που έχουν πάρει ή σκοπεύουν να πάρουν στεγαστικό δάνειο γιατί θα πρέπει να πληρώσουν δύο φορές το κόστος της προσημείωσης ή της υποθήκης του ακινήτου, αντί μιας.
Για να εξηγούμαστε, σήμερα η εγγραφή της προσημείωσης γίνεται από το Πρωτοδικείο, δηλαδή με δικαστική απόφαση, λίγο πριν από την εκταμίευση του στεγαστικού δανείου παρουσία δικηγόρου, εκπροσώπου της τράπεζας και του δανειολήπτη. Πολύ σωστά…
Το κόστος, δηλαδή η αμοιβή του δικηγόρου της τράπεζας και τα δικαστικά έξοδα, ανέρχεται περίπου σε 400 ευρώ για ύψος δανείου 100.000 ευρώ.
Για την άρση όμως των βαρών του ακινήτου, δηλαδή της προσημείωσης ή της υποθήκης, με την εξόφληση του δανείου απαιτείται από τη νομοθεσία ο δανειολήπτης να υποστεί ακριβώς την ίδια διαδικασία. Και να πληρώσει δεύτερη φορά τα 400 ευρώ σε αμοιβές και έξοδα.

Η κυβέρνηση δεν το γνωρίζει αυτό;

Είναι αδύνατον, αφού, αν όχι σημερινοί βουλευτές, δικηγόροι, συγγενικά τους πρόσωπα (γιοι, θυγατέρες, ανίψια) ή δικηγόροι ψηφοφόροι τους θεωρούσαν μέχρι πρότινος τουλάχιστον τη δουλειά αυτή, δηλαδή την εγγραφή προσημειώσεων μέσω τραπεζών, «χρυσωρυχείο». Ηταν μάλιστα το μεγαλύτερο «ρουσφέτι» που μπορούσε να κάνει πολιτικός σε νέο δικηγόρο.

Για να μην πούμε για τους συμβολαιογράφους και βρεθούμε σε άλλα σκοτεινά μονοπάτια…

ztsolis@dolnet.gr

http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&ct=72&artId=266196&dt=02/05/2009

Κοινοποίηση

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *