Πως θα τυπώσετε τα ονόματα των αρχείων ενος φακέλου

A quick and dirty way without any new software is from a DOS shell:
Click Start, Programs, DOS Prompt or click Start, Run. In the Run
box, type “command.com” without the quotes and press enter.
(WinXP, NT, 2K, type “cmd”)

Navigate your way to the directory where the files are located, and use
the DIR command to list the directory and use switches to control output.
/a shows ALL files (hidden, system, etc.) dir/a
/o (letter o, not a zero) sorts them alphabetically dir/o
/s shows subdirectories dir/s
/b bare format: Just the long filename. dir/b
Add the command “>list.txt” to send the output to a text file “List.txt”.
(Double “>>”‘s makes the DIR command append the output to an existing text
file)

So if you want a list of EVERY file on the C:\Music folder sent to a text
file that you can edit, then use the following command:
dir c:\music /a/b/o/s>list.txt

By 3rd party Software:
Karen’s Directory Printer
http://www.karenware.com/powertools/ptdirprn.asp

Print Folder Pro:
http://no-nonsense-software.com/download.html

Print It:
http://www.skylarkutilities.com/print-it/home.html

DirPrint by Wim Heirman:
http://www.wimsprograms.com/dirprint/

Directory printer
http://www.galcott.com/

© 2009, Για την αναδημοσίευση της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η αναφορά του link προς το άρθρο του ekatanalotis.gr.

1 thought on “Πως θα τυπώσετε τα ονόματα των αρχείων ενος φακέλου

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.