Δωρεάν προγράμματα που απαγορεύουν την πρόσβαση σε ανάρµοστες ιστοσελίδες.

Για να προστατέψετε τα παιδιά σας κατά την πλοήγηση στο internet εγκαταστήσετε στον υπολογιστή σας λογισµικό parental control που απαγορεύει την πρόσβαση σε ανάρµοστες ιστοσελίδες.
Μερικές προτάσεις:
The five best free parental control programs
http://www.pcadvisor.co.uk/features/security/3286114/the-five-best-free-parental-control-programs/ 

http://www.ilovefreesoftware.com/16/featured/5-best-free-parental-control-software.html 

 

Κοινοποίηση

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.