Η υποστήριξη για τα Windows 7 θα διακοπεί στις 14 Ιανουαρίου 2020

Κύκλος ζωής υποστήριξης Windows 7


Η Microsoft δεσμεύτηκε να παρέχει 10 χρόνια υποστήριξης προϊόντων για τα Windows 7, όταν κυκλοφόρησαν στις 22 Οκτωβρίου 2009. Μετά από αυτήν την περίοδο των 10 ετών, η Microsoft θα διακόψει την υποστήριξη για τα Windows 7, ώστε να εστιάσει στις επενδύσεις για την υποστήριξη νεότερων τεχνολογιών και εκπληκτικών νέων εμπειριών. Η συγκεκριμένη ημέρα λήξης υπηρεσίας για τα Windows 7 είναι η 14η Ιανουαρίου 2020. Μετά από αυτό, δεν θα διατίθενται πλέον για το προϊόν βοήθεια και ενημερώσεις λογισμικού από το Windows Update που συμβάλλουν στην προστασία του υπολογιστή σας. Η Microsoft συνιστά τη μεταφορά σε Windows 10 πριν από τον Ιανουάριο του 2020, για να μην χρειαστείτε υπηρεσία ή υποστήριξη που δεν θα είναι πλέον διαθέσιμη.

Κοινοποίηση

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.