Nέα σύσταση της ΕΕΤΤ προς τους καταναλωτές για τη χρήση των σύντομων κωδικών της σειράς 54ΧΧΧ

Nέα σύσταση της ΕΕΤΤ προς τους καταναλωτές για τη χρήση των σύντομων κωδικών της σειράς 54ΧΧΧ

13 Ιουλίου 2009

Σημαντικό αριθμό καταγγελιών εξακολουθεί να λαμβάνει η ΕΕΤΤ σχετικά με Υπηρεσίες Πολυμεσικής Πληροφόρησης  (ΥΠΠ)* που παρέχονται μέσω αποστολής και λήψης SMS σε σύντομους κωδικούς της σειράς 54ΧΧΧ. Παραδείγματα τέτοιων υπηρεσιών είναι ψηφοφορίες, διαγωνισμοί, αγορά (downloading) ringtones, logos, videos και παιχνιδιών, καθώς και συνομιλία (chat). Οι καταγγελίες αφορούν ειδικότερα ΥΠΠ με συνδρομή, οι οποίες δηλαδή, περιλαμβάνουν εγγραφή του χρήστη καθώς και τακτική χρέωσή του(π.χ. εβδομαδιαία, δεκαπενθήμερη, μηνιαία).

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της ΕΕΤΤ εμπίπτει η εξασφάλιση της ορθής ενημέρωσης των καταναλωτών για τις ΥΠΠ (ιδίως για το γεγονός ότι αποτελούν υπηρεσίες αυξημένης τιμολόγησης, καθώς και για το ύψος της χρέωσής τους).

Η ΕΕΤΤ δεν έχει αρμοδιότητα για το περιεχόμενο των υπηρεσιών που παρέχονται στους αριθμούς αυτούς, ούτε και για τον τρόπο παροχής τους. Τέτοια ζητήματα εξετάζονται από τους κατά περίπτωση αρμόδιους φορείς (πχ   η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή είναι αρμόδια για ζητήματα παραπλανητικής διαφήμισης και αισχροκέρδειας, ο Συνήγορος του Καταναλωτή και τα πολιτικά Δικαστήρια είναι αρμόδιοι για ζητήματα ακούσιας εγγραφής και χρέωσης ΥΠΠ καθώς και αμφισβήτησης χρεώσεων).

Ωστόσο, η ΕΕΤΤ απευθύνει εκ νέου στους καταναλωτές τις ακόλουθες συμβουλές:

  • Μην καταχωρείτε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου σε ιστοσελίδα, αν δεν έχετε πρώτα διαβάσει προσεκτικά στην ιστοσελίδα, όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις με τους οποίους παρέχεται η υπηρεσία που σας ενδιαφέρει. Διαφημίσεις για δωρεάν προσφορές ή συμμετοχή σε κληρώσεις, ενδέχεται να συνοδεύουν υπηρεσίες με συνδρομή.
  • Διαβάζετε προσεκτικά όλους τους όρους της διαφημιστικής καταχώρησης, εκεί θα μάθετε αν αφορά υπηρεσία με συνδρομή ή υπηρεσία που ολοκληρώνεται σε περισσότερα από 1 SMS κλπ.
  • Ενα συχνό μοντέλο ΥΠΠ είναι οι ΥΠΠ με συνδρομή, στις οποίες μπορεί να πληρώνετε π.χ. ένα ποσό εφάπαξ ή ανά εβδομάδα, για να λαμβάνετε περιοδικά κάποιο wallpaper, ή για να απολαμβάνετε χαμηλότερες τιμές στην αγορά ringtones την οποία πραγματοποιείτε συχνά. Τα συνδρομητικά μοντέλα των ΥΠΠ διαφέρουν ανά Πάροχο.
  • Η χρέωση του SMS μιας ΥΠΠ μπορεί να αφορά είτε την αποστολή ή τη λήψη του SMS. Η δεύτερη περίπτωση αφορά συνήθως τα συνδρομητικά μοντέλα ΥΠΠ μέσω SMS. Ενδέχεται λοιπόν, μετά την εγγραφή σας σε μία ΥΠΠ με συνδρομή, να χρεώνεστε με τη λήψη κάθε SMS. Σε κάθε περίπτωση, το κόστος το οποίο παρουσιάζεται στη διαφημιστική καταχώρηση, είναι αυτό με το οποίο θα χρεωθείτε για την υπηρεσία, ανεξάρτητα αν ο πάροχος κινητής τηλεφωνίας σας χρεώνει με το εισερχόμενο ή το εξερχόμενο SMS.
  • Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των καταναλωτών, οι Πάροχοι ΥΠΠ υποχρεούνται να διαθέτουν γραμμή βοήθειας/παραπόνων (HELP LINE), όχι πρόσθετης χρέωσης, η οποία πρέπει να αναφέρεται στις ανακοινώσεις-διαφημίσεις της ΥΠΠ. Συγκρατείστε τον αριθμό αυτό για την εξυπηρέτησή σας.

Υπενθυμίζεται ότι οι πρώτες καταγγελίες για ΥΠΠ που αφορούν στη χρήση κωδικών της σειράς 54ΧΧΧ υποβλήθηκαν στην ΕΕΤΤ τον Οκτώβριο του 2008, με αποτέλεσμα τη δημοσίευση από την Ρυθμιστική Αρχή τον σχετικής σύστασης προς τους καταναλωτές στις 19 Νοεμβρίου. Από τα τέλη του 2008 μέχρι και σήμερα, η ΕΕΤΤ διενήργησε τεχνικούς ελέγχους στις εταιρείες που έχουν εκχωρηθεί οι συγκεκριμένοι σύντομοι κωδικοί. Σε συνέχεια των τεχνικών αυτών ελέγχων και της επεξεργασίας των καταγγελιών, πραγματοποίησε ακροάσεις των εμπλεκόμενων εταιρειών εξετάζοντας το ενδεχόμενο παραβίασης της τηλεπικοινωνιακής νομοθεσίας.

Επιπλέον, για την αποτελεσματικότερη προστασία των καταναλωτών, η ΕΕΤΤ έθεσε σε διαβούλευση μέχρι την 29η Ιουνίου 2009, σχέδιο για την τροποποίηση του Κώδικα Δεοντολογίας για την παροχή ΥΠΠ. Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις αφορούν ως επί το πλείστον τις υπηρεσίες με συνδρομή και προσδιορίστηκαν βάσει των προβλημάτων που έχουν προκύψει στη σχετική αγορά, καθώς και των αντίστοιχων δράσεων στο εξωτερικό, δεδομένου ότι το πρόβλημα αυτό έχει παρουσιαστεί και σε άλλες χώρες. Επί του παρόντος, η ΕΕΤΤ επεξεργάζεται τα σχόλια των φορέων που συμμετείχαν στη δημόσια διαβούλευση. Το κείμενο της διαβούλευσης είναι διαθέσιμο στο site της ΕΕΤΤ:
http://www.eett.gr/opencms/export/sites/default/EETT/Consultations/telecoms/Codes/PC_on_451_010_2007.pdf

*Πληροφορίες για τις ΥΠΠ είναι διαθέσιμες στο δικτυακό τόπο της ΕΕΤΤ και πιο συγκεκριμένα http://www.eett.gr/opencms/opencms/EETT/FAQS/Faq_YPP.html

Για περισσότερες πληροφορίες: κα Δήμητρα Νικολακοπούλου, τηλ: 210 6151011,  email: dnikolakopoulou@eett.gr
κ. Γρηγόρης Καρίμαλης, τηλ 210 6151013, email: gkarimalis@eett.gr

Κοινοποίηση

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.