Τι προέβλεπαν τα ξένα «σπίτια» για τα blue chips

Τι προέβλεπαν τα ξένα «σπίτια» για τα blue chips

Ανεστης Ντοκας

Ανάλογη συμπεριφορά με τις τράπεζες επέδειξαν οι διεθνείς χρηματοπιστωτικοί οίκοι και στα 2 blue chips τη ΔΕΗ και τον ΟΤΕ λόγω των εξελίξεων που κατεγράφησαν το τελευταίο τρίμηνο του 2007.

Η αύξηση των τιμολογίων που πέτυχε η διοίκηση Αθανασόπουλου και η κόντρα ΟΤΕ-MIG μετέβαλλε και τη φιλοσοφία των εκθέσεων των διεθνών οίκων ιδιαίτερα την περίοδο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2007.

Πιο συγκεκριμένα για τον ΟΤΕ εξεδόθησαν 4 εκθέσεις τον Νοέμβριο με τα εξής χαρακτηριστικά: η Credit Suisse τη 1η Νοεμβρίου 2007 συνεχίζει να δίνει ουδέτερη στάση για τη μετοχή του ΟΤΕ έχοντας όμως νέα τιμή στόχο τα 26,00 ευρώ από 22,50 ευρώ που ήταν ο προηγούμενος στόχος καθώς διαφαινόταν η εύρεση φόρμουλας από τη διοίκηση Βουρλούμη. Πιο συγκεκριμένα στην έκθεσή της η ελβετική τράπεζα σημειώνει ότι ο ΟΤΕ «απολαμβάνει» ορατά κέρδη και προοπτικές ανάπτυξης άνω του μέσου όρου του κλάδου. Ωστόσο επισήμανε εκείνη τη χρονική περίοδο «ότι η παρουσία της MIG ως δεύτερος μεγαλύτερος μέτοχος ενδέχεται να οδηγήσει σε αναβολή της μείωσης του 28% που κατέχει στον οργανισμό η ελληνική κυβέρνηση». Στις 13 Νοεμβρίου η ING ενώ είχε προηγούμενη σύσταση αγορά δίνει σύσταση διακράτηση με προηγούμενη τιμή στόχο τα 26,00 ευρώ και νέα τιμή-στόχο τα 27,50 ευρώ.

Στις 23/11/2007 η Morgan Stanley συνεχίζει να δίνει σύσταση overweight με νέα τιμή στόχο τα 28,00 ευρώ από 26,00 ευρώ που ήταν ο προηγούμενος στόχος. O αμερικανικός οίκος στην έκθεση αυτή υπογραμμίζει ότι οι συνέργειες από την ενοποίηση του δικτύου του ΟΤΕ και της Γερμανός μπορεί να καταλήξει στην αποχώρηση άλλων 700 εργαζομένων, χωρίς να υποθέτει κλείσιμο καταστημάτων.

Ο αγγλικός οίκος HSBC με έκθεσή του στις 26/11/2007 διατηρεί σύσταση ουδέτερη για τη μετοχή του ΟΤΕ και την ίδια τιμή-στόχο τα 26,50 ευρώ. Σύμφωνα με την HSBC η αύξηση των εσόδων του ΟΤΕ είναι αποτέλεσμα κυρίως της δραστηριότητας της κινητής τηλεφωνίας αλλά και της Γερμανός που εξαγοράσθηκε το 2006 από τη θυγατρική Cosmote.

Για τη ΔΕΗ υπήρξε έκθεση της Citigroup στις 30 Νοεμβρίου 2007 όπου αύξησε την τιμή-στόχο στα 33,00 ευρώ από τα 25,00 ευρώ λόγω της αύξησης των τιμολογίων. Οπως εξηγούσε ο αμερικανικός οίκος, η άνοδος των τιμολογίων θα ενισχύσει σημαντικά τις μεσοπρόθεσμες ταμειακές ροές. Η Citigroup είχε εκδώσει και 2 προηγούμενες εκθέσεις με ημερομηνίες 15/11/2007 και 22/11/2007 όπου στην πρώτη έδινε πώληση και τιμή-στόχο 18,50 ευρώ ενώ στη δεύτερη έκθεση σύστηνε διακράτηση με τιμή-στόχο τα 25,00 ευρώ.

καθημερινη

Κοινοποίηση

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.