Πως θα αλλάξουμε τις εφαρμογές εκκίνησης στα windows 10

Όταν ξεκινάνε τα windows 10 κάποιες εφαρμογές που φορτώνονται αυτόματα . Για να αλλάξουμε τις εφαρμογές εκκίνησης κάνουμε τα παρακάτω βήματα:
Ρυθμίσεις >Εφαρμογές > Εκκίνηση>εφαρμογές εκκίνησης
Καλό είναι να αφαιρέσετε όσες εφαρμογές δεν χρειάζεστε γιατί καταναλώνουν μνήμη και κάνουν τα windows να τρέχουν πιο αργά.

Κοινοποίηση

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.