Τα καλύτερα δωρεάν προγράμματα για ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

https://www.pcmag.com/news/best-free-software

στην παραπάνω λίστα να προσθέσω:
PicPick : TO κορυφαίο πρόγραμμα  για screen capture και όχι μόνο.
PicPick is a full-featured screen capture app for Windows, intuitive image editor, color picker, color palette, pixel-ruler, protractor, crosshair, whiteboard and more.

QuiteRSS is a open-source cross-platform RSS/Atom news feeds reader

PSPad is a freeware programmer’s editor for Microsoft Windows operating systems

FreeFileSync : Synchronize Files and Folders
FreeFileSync is a folder comparison and synchronization software that creates and manages backup copies of all your important files. Instead of copying every file every time, FreeFileSync determines the differences between a source and a target folder and transfers only the minimum amount of data needed. FreeFileSync is Open Source software, available for Windows, macOS, and Linux.

Advanced IP Scanner : Αξιόπιστη και δωρεάν σάρωση δικτύου για την ανάλυση δικτύων LAN. Το πρόγραμμα σαρώνει όλες τις δικτυακές συσκευές, παρέχει πρόσβαση σε κοινόχρηστους φακέλους και διακομιστές FTP, παρέχει απομακρυσμένο έλεγχο υπολογιστών (μέσω RDP και του Radmin), ενώ επιτρέπει ακόμη και την απομακρυσμένη απενεργοποίηση υπολογιστών.

Dopamine: Dopamine is an audio player which tries to make organizing and listening to music as simple and pretty as possible. It can play wav, mp3, ogg vorbis, flac, wma, ape, opus and m4a/aac.
http://www.digimezzo.com/software/dopamine/

TreeSize
https://www.jam-software.com/treesize_free
Find Space Hogs – Clean up Hard Disk Space
Monitor Free Space on Smartphones and Mobile Devices
Quick Overview over File Information
Lightweight and Portable
Fast Scans
Touch Interface
Export Scan Results

https://www.pdfill.com/
Create, Fill, Edit, Delete and Submit PDF Form Fields

Κοινοποίηση

Σχολιάστε

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.