Πως θα κλείσετε ραντεβού με τις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ

www.efka.gov.gr/menoumespiti
με τους κωδικούς taxisnet

η

https://www.efka.gov.gr/rv.php

Υπηρεσίες που παρέχονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά

 

  1. Η εκτύπωση βεβαιώσεων ΑΜΚΑwww.amka.gr, επιλογή «Έχω ΑΜΚΑ;»
  2. Η χορήγηση πληροφοριών για την ύπαρξη ή μη ασφαλιστικής ικανότηταςwww.atlas.gov.gr, επιλογή «Ασφαλιστική Ικανότητα»
  3. Η έκδοση Αποσπάσματος Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισηςhttps://apps.ika.gr/eInsuranceStatement/
  4. Η χορήγηση Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείαςhttps://apps.ika.gr/eEHIC
  5. Η χορήγηση Βεβαίωσης Προϋπηρεσίαςhttps://apps.ika.gr/eCertRegistered
  6. Η παροχή πληροφοριών για την πορεία συνταξιοδοτικών αιτημάτων που έχουν υποβληθεί από 1/1/2017: https://apps.ika.gr/ePensionApplicationProgress/
  7. Η υποβολή νέων αιτημάτων για κύρια σύνταξηhttps://apps.efka.gov.gr/atlas/

Επίσης:

  1. Καταβολές καθυστερούμενων οφειλών ή δόσεων ρυθμίσεων: Η καταβολή δόσεων, γίνεται μέσω τραπεζικού συστήματος (web banking ή αυτοπρόσωπη παρουσία στην τράπεζα) με χρήση της ταυτότητας οφειλέτη που λαμβάνεται μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας Ηλεκτρονική Καρτέλα Οφειλέτη: https://apps.ika.gr/eDebtorTransactions
  2. Αίτημα για άρση κατάσχεσης: Το αίτημα υποβάλλεται μέσω της πλατφόρμας «Ηλεκτρονικό αίτημα ραντεβού» με επιλογή «Άρση κατάσχεσης» από την κατηγορία αιτήματος.
Κοινοποίηση

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.