Πώς να μειώσετε στο μισό τις δόσεις καρτών και καταναλωτικών δανείων

Ενώ το μέσο επιτόκιο καταναλωτικών δανείων και πιστωτικών καρτών διαμορφώθηκε στο 14,3%, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας Ελλάδος, υπάρχουν προγράμματα μεταφοράς υπολοίπων πιστωτικών καρτών στο 5,9%.

Μειώστε στο μισό τις δόσεις σε πιστωτικές κάρτες και καταναλωτικά δάνεια.Τα προγράμματα μεταφοράς υπολοίπων βρίσκονται και πάλι στο φόρτε τους καθώς πληθαίνουν οι δανειολήπτες που επιλέγουν τη λύση της μεταφοράς υπολοίπων.

Διότι ενώ το μέσο επιτόκιο καταναλωτικών δανείων και πιστωτικών καρτών διαμορφώθηκε στο  14,3%, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας Ελλάδος, υπάρχουν προγράμματα μεταφοράς υπολοίπων πιστωτικών καρτών στο 5,9%.

Τα προγράμματα συγκέντρωσης οφειλών προσφέρονται με χαμηλά επιτόκια, καθώς σ΄ αυτό  βοηθούν τόσο το χαμηλό επιτόκιο του ευρώ που βρίσκεται τους τελευταίους μήνες στο 1%, όσο και το  euribor τριμήνου που έχει υποχωρήσει στο 0,74%.

Και καθώς τα επιτόκια έχουν υποχωρήσει σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα οι τράπεζες έχουν την ευκαιρία να προσφέρουν χαμηλότοκα  δάνεια μεταφοράς υπολοίπων, καθώς με τον τρόπο αυτό και τις χορηγήσεις τους αυξάνουν, αλλά και «περιορίζουν» τον  κίνδυνο των επισφαλειών.

Την ώρα λοιπόν που το μέσο επιτόκιο στα καταναλωτικά δάνεια διαμορφώνεται σήμερα στο 13% με 14% τα δάνεια  αναχρηματοδότησης οφειλών έχουν επιτόκια που ξεκινούν από το 7% με 8%.

Οι διαφορές είναι ακόμα μεγαλύτερες στις πιστωτικές κάρτες, οι οποίες έχουν ονομαστικά επιτόκια από  16,5% και άνω, ενώ στα προγράμματα μεταφοράς το επιτόκιο ξεκινά από το 5,9% μέχρι την πλήρη αποπληρωμή του μεταφερόμενου ποσού. Παράλληλα υπάρχουν και τράπεζες που προσφέρουν άτοκη περίοδο μεταφοράς υπολοίπων διάρκειας 1 έτους, όμως στη συνέχεια το ποσό εκτοκίζεται με το εκάστοτε ισχύον της τράπεζας.

Με τα προγράμματα αναχρηματοδότησης ο  δανειολήπτης κερδίζει, αφού μπορεί να στο μισό το επιτόκιο του και ταυτόχρονα να «ψαλιδίσει» σημαντικά τη μηνιαία δόση του. Αν μάλιστα αυξηθεί και η διάρκεια του δανείου, μπορεί η δόση να μειωθεί περαιτέρω.

Ειδικότερα, εκείνος που έχει λάβει καταναλωτικό δάνειο ύψους  20.000 ευρώ με 5ετή διάρκεια και  επιτόκιο 12% πληρώνει το μήνα δόση 445 ευρώ. Αν επιλέξει να μεταφέρει την οφειλή του σε άλλη τράπεζα με  επιτόκιο π.χ. 7% τότε θα περιορίσει τη δόση του στα  390 ευρώ. Κερδίζει δηλαδή 55 ευρώ το μήνα.

Στην περίπτωση τώρα που ένας δανειολήπτης οφείλει 30.000 ευρώ σε 2 καταναλωτικά δάνεια 5ετούς διάρκειας-, με  μέσο επιτόκιο 12,5% πληρώνει  το μήνα δόση 675 ευρώ.

Αν μεταφέρει τις οφειλές του και περιορίσει το επιτόκιο του στο  7% η δόση του θα μειωθεί στα  594 ευρώ, έχει δηλαδή 81ευρώ κέρδος το μήνα.

Αν μάλιστα προχωρήσει στη λύση της μεταφοράς με προσημείωση ακινήτου,  τότε έχει ακόμα χαμηλότερο επιτόκιο και μεγαλύτερη διάρκεια αποπληρωμής. Δηλαδή το επιτόκιο μπορεί να μειωθεί στο 5% και η διάρκεια να επιμηκυνθεί στα 10 χρόνια που σημαίνει ότι η μηνιαία δόση περιορίζεται στα 345 ευρώ.

Στις  πιστωτικές κάρτες τώρα, το μέσο επιτόκιο ξεπερνά το  16%, με τα  επιτόκια στα προγράμματα μεταφοράς να ξεκινούν από το 5,9% (6,5% τελικό μαζί με την εισφορά του 0,6%).

Αυτό σημαίνει ότι ο καταναλωτής που  έχει οφειλές από κάρτες ύψους 10.000 ευρώ πληρώνει  περισσότερα από 1.600 ευρώ το χρόνο μόνο για τόκους. Μεταφέροντας τα υπόλοιπα του σε κάρτα με επιτόκιο 5,9%, πληρώνει αυτομάτως 1.000 ευρώ λιγότερα το χρόνο σε τόκους.

Πηγη: http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=12336&subid=2&pubid=18369180

Κοινοποίηση

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.